Giới thiệu về cuốn sách “Mô hình kinh doanh tối ưu - Công cụ & áp dụng” của TS. Đào Xuân Khương xuất bản năm 2021

Ngày 01/12/2021
Sau đại dịch Covid-19 chắc chắn sẽ có rất nhiều thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp làm sao để duy trì và phát triển.
Cuốn sách này được viết dựa trên nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp và các nhà quản lý muốn thay đổi mô hình kinh doanh sau đại dịch Covid nhưng chưa biết làm cái gì và làm như thế nào để bắt đầu quá trình thay đổi. 
 
 Link tham khảo bộ sách:
 
https://store.thaihabooks.com/mo-hinh-kinh-doanh-sau-dai-dich
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 4/2022

Chương trình đào tạo tháng 4/2022 24/05/2022

​Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các lãnh đạo quản lý của Viễn thông Hà Nội các nội dung sau: Bài 1 : Mô thức về sự thay đổi và phương pháp dẫn dắt cá nhân thay đổi Bài 2: Nguyên lý tạo ra sự thay đổi và dẫn dăt nhóm hiệu quả Bài 3: Quy trình dẫn dắt sự thay một tổ chức hiệu quả và bền vững Bài 4: Phương pháp lãnh đạo hợp lực tạo ra sự thay đổi bền vững Khóa học được học viên nhận xét tích cực: xem thêm