CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 9/2021

Ngày 11/10/2021
Ngày 18-19/09/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Đại Phát tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:
Bài 1: Xác định khách hàng mục tiêu và xác định thông điệp tới từng sản phẩm ,
Bài 2: Hành vi mua khách hàng và Quy trình bán hàng qua điện thoại,
Bài 3: Phát triển kỹ năng tiếp cận và giao tiếp qua điện thoại hiệu quả,
Bài 4: Kỹ năng giới thiệu sản phẩm thuyết phục và giải quyết các phản đối nếu có
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Cách giảng dạy vui vẻ, gần gũi, dễ hiểu và thu hút học viên. Nội dung truyền tải rõ ràng, nhiều ví dụ thực tế, dễ áp dụng trong công việc
Kết thúc khóa học viên nắm được:
Công thức FABE
Kịch bản giúp khách hàng mua hàng
Khả năng mã hóa và giải mã trong giao tiếp"
Hành vi mua KH
Nắm được quy trình bán hàng qua điện thoại khoa học và trọng tâm
Xác định KH mục tiêu
Kỹ năng lắng nghe KH
Dùng kịch bản để nói chuyện KH
Cách truyền thông điệp bằng mã hóa

Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.82 / 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.86 / 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.41 / 5
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 10/2021

Chương trình đào tạo tháng 10/2021 06/12/2021

Chiều 02, ngày 03/10/2021 & chiều 09, ngày 10/10/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công Ty Cổ Phần công nghệ phần mềm và quảng cáo trực tuyến Megaads tổ chức khoá đào tạo “Quản lý công việc hiệu quả” xem thêm