Tháng 6, 7 & 8/2014 tổ chức các chương trình đào tạo cho công ty TNHH đầu tư TM & DV Long Hưng

Ngày 10/10/2015
Kinh doanh là hoạt động vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, kết quả của nó chính là sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đó. Nhằm mục tiêu phát triển các kỹ năng và hiệu quả công việc bán hàng, giám sát bán hàng cho nhân viên công ty TNHH đầu tư TM & DV Long Hưng, Ban Lãnh đạo của công ty đã kết hợp với giảng viên Đào Xuân Khương tổ chức chương trình đào tạo trong tháng 6, 7, 8/2014 tại các tỉnh trên cả nước, cụ thể là: - Ngày 15/6: Quản lý và giám sát bán hàng tại Hà Nội - Ngày 29/7: Kỹ năng bán hàng tại Hà Nội - Ngày 04/8: Kỹ năng bán hàng tại Thanh Hóa - Ngày 18/8: Kỹ năng bán hàng tại Hà Nội - Ngày 22/8: Kỹ năng bán hàng tại Yên Bái
 
Kinh doanh  là hoạt động vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, kết quả  của nó chính là sự  tồn tại và phát triển của doanh nghiệp đó.
 
Nhằm mục tiêu phát triển các kỹ năng và hiệu quả công việc bán hàng, giám sát bán hàng cho nhân viên công ty TNHH đầu tư TM & DV Long Hưng, Ban Lãnh đạo của công ty đã kết hợp với giảng viên Đào Xuân Khương tổ chức chương trình đào tạo trong  tháng 6, 7, 8/2014 tại các tỉnh trên cả nước, cụ thể là:
 
-          Ngày 15/6: Quản lý và giám sát bán hàng tại Hà Nội
-          Ngày 29/7: Kỹ năng bán hàng tại Hà Nội
-          Ngày 04/8: Kỹ năng bán hàng tại Thanh Hóa
-          Ngày 18/8: Kỹ năng bán hàng tại Hà Nội
-          Ngày 22/8: Kỹ năng bán hàng tại Yên Bái
 
Qua khóa đào tạo, các anh chị giám sát và nhân viên bán hàng đã được học hỏi, rèn luyện về các kỹ năng cần thiết của giám sát viên và nhân viên bán hàng đó là:
 
-          Năng lực cần có của nhân viên bán hàng, quản lý giám sát bán hàng
-          Mô hình bán hàng hiện đại
-          Công thức để tìm hiểu đúng nhu cầu khách hàng
-          Kỹ năng để chăm sóc khách hàng
-          Quy trình lập kế hoạch hiệu quả
-          Thiết lập thứ tự ưu tiên trong công việc
-          Các phong cách triển khai công việc hiệu quả
-          Quy trình giám sát, quy trình bán hàng
-          Kỹ năng giải quyết vấn đề
 
 Sau mỗi khóa đào tạo kết thúc, giám sát viên và nhân viên bán hàng đều nhận thấy được sự bổ ích và tính thực tế những chia sẻ của giảng viên, qua đó giúp các anh chị giám sát đúc kết được  phương pháp để phân vùng, tuyến hoạt động, quản lý nhóm và chỉ tiêu doanh số nhóm, giúp các nhân viên bán hàng có thêm kỹ năng để bán được nhiều hàng hơn, cải thiện kỹ năng tiếp cận khách hàng, hiểu biết được cách bán hàng tốt nhất và tự tin với sản phẩm mà công ty mình đang cung cấp
 
Các khóa đào tạo đều được đánh giá là thành công và đạt được kỳ vọng đào tạo của Công ty
 
Dưới đây là một số hình ảnh của khoá đào tạo:
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 12/2022

Chương trình đào tạo tháng 12/2022 18/01/2023

1. Ngày 06&07/12/2022 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần SX-TM-DV mắm Trí Hải tổ chức khoá đào tạo “Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” dành cho nhân viên bán hàng kênh MT xem thêm