Ngày 03 tháng 3 năm 2014 làm việc với Ban Lãnh đạo công ty Cổ phần Vang Thăng Long

Ngày 09/10/2015
Để chuẩn bị cho chương trình đào tạo và tư vấn năm 2014, công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với công ty Cổ phần Vang Thăng Long tổ chức cuộc họp giữa thầy Đào Xuân Khương và Ban lãnh đạo Công ty.
Để chuẩn bị cho chương trình đào tạo và tư vấn năm 2014, công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với công ty Cổ phần Vang Thăng Long tổ chức cuộc họp giữa thầy Đào Xuân Khương và Ban lãnh đạo Công ty.
Nội dung cuộc họp chốt lại các nội dung chính như sau:
 
+  Thiết kế kênh phân phối hiệu quả
+  Lựa chọn nhà phân phối hợp lý
 + Nâng cao năng lực của nhân viên kinh doanh
Bằng những kiến thức và kinh nghiệm của mình, sau buổi họp, thầy Đào Xuân Khương đã đưa các giải pháp nhằm cơ cấu hoạt động kinh doanh của công ty và phát triển doanh nghiệp
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 4/2022

Chương trình đào tạo tháng 4/2022 24/05/2022

​Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các lãnh đạo quản lý của Viễn thông Hà Nội các nội dung sau: Bài 1 : Mô thức về sự thay đổi và phương pháp dẫn dắt cá nhân thay đổi Bài 2: Nguyên lý tạo ra sự thay đổi và dẫn dăt nhóm hiệu quả Bài 3: Quy trình dẫn dắt sự thay một tổ chức hiệu quả và bền vững Bài 4: Phương pháp lãnh đạo hợp lực tạo ra sự thay đổi bền vững Khóa học được học viên nhận xét tích cực: xem thêm