Lãnh đạo và quản lý nhóm cùng VF

Ngày 09/10/2015
Trong thời gian hai ngày, các cán bộ, quản lý của Công ty VF (Vestergaard Frandsen S.A ) đã có dịp tiếp xúc với các kiến thức và kỹ năng về lãnh đạo và quản lý nhóm với các nội dung chủ yếu : • Lãnh đạo và năng lực lãnh đạo • Lãnh đạo và quản lý • Các mô hình lãnh đạo • Phát triền kỹ năng lãnh đạo : Chỉ đạo (S1), Thuyết phục (S2), Tham kiến (S3), Trao quyền (S4) • Nhà lãnh đạo cấp độ 5
Trong thời gian hai ngày, các cán bộ, quản lý của Công ty VF (Vestergaard Frandsen S.A ) đã có dịp tiếp xúc với các kiến thức và kỹ năng về lãnh đạo và quản lý nhóm với các nội dung chủ yếu :
 
 • Lãnh đạo và năng lực lãnh đạo
 • Lãnh đạo và quản lý
 • Các mô hình lãnh đạo
 • Phát triền kỹ năng lãnh đạo : Chỉ đạo (S1), Thuyết phục (S2), Tham kiến (S3), Trao quyền (S4)
 • Nhà lãnh đạo cấp độ 5
 
Lãnh đạo và quản lý các nội dung khá trừu tượng, song với cách trình bày mạch lạc, logic, các nội dung kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lãnh đạo, quản lý trở nên rất dễ hiểu và ứng dụng đối với các học viên. Những chia sẻ kinh nghiệm của giảng viên khiến bài giảng trở nên thực tế và sâu sắc. Các phần bài tập và thảo luận nhóm được học viên tham gia sôi nổi.
 
Sau  chương trình, với các  nội dung được tiếp cận, các học viên có thể
 
 • Nhận biết định hướng Nhiệm vụ và Con người trong lãnh đạo và quản lý
 • Xác định những phong cách lãnh đạo khác nhau và hiệu quả của từng phong cách
 • Nhận biết sự quan trọng của những ảnh hường bởi các phong cách lãnh đạo khác nhau
 • Xác định được các nhu cầu con người tác động đến việc động viên họ
 • Xác định các yếu tố ảnh huởng tới việc động viên nhân viên
 • Xác định các tố chất cần có của một nhà quản lý hiệu quả
 • Nhận biết được tầm quan trọng của các công cụ: Hướng dẫn, Tham vấn, Trao quyền, Phản hồi
 • Vận dụng các công cụ quản lý hiệu quả trong công việc
 
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 12/2022

Chương trình đào tạo tháng 12/2022 18/01/2023

1. Ngày 06&07/12/2022 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần SX-TM-DV mắm Trí Hải tổ chức khoá đào tạo “Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” dành cho nhân viên bán hàng kênh MT xem thêm