LỊCH CÔNG TÁC TP HCM THÁNG 9/2015

Ngày 30/01/2016
STT Ngày đào tạo Công ty Nội dung đào tạo
1 Ngày 03-04 Công ty cổ phần thú y xanh Việt Nam Quản lý và giám sát công việc hiệu quả
 
2 Ngày 05-06 Chương trình public Trưởng phòng kinh doanh
3 Ngày 21-22-23 Chương trình inhouse Quản lý kênh phân phối hiệu quả
4 Ngày 26-27 Chương trình public
Quản lý kênh phân phối hiệu quả
 
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 7/2022

Chương trình đào tạo tháng 7/2022 11/08/2022

Ngày 01/07/2022 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty CPTM Dịch vụ TNS Holdings tổ chức khoá đào tạo “Tư duy kinh doanh và giải quyết vấn đề trong điều hành” dành cho CB - NV BQL tòa nhà dân cư và KCN xem thêm

Chương trình tư vấn tháng 6/2022

Chương trình tư vấn tháng 6/2022 03/08/2022

Sáng ngày 28/06, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty cổ phần Lebebee Trong buổi tư vấn ngày 28/06 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty cổ phần Lebebee về chữa các bản kế hoạch kinh doanh và 6 yếu tố trong cửa hàng bán lẻ. xem thêm