Kế hoạch làm việc tại TP HCM - Đà Nẵng Quý 1/2016

Ngày 05/03/2016
Trong quý 1/2016, Tiến sĩ Đào Xuân Khương sẽ kết hợp với các đối tác và khách hàng tổ chức các khóa đào tạo và tư vấn như sau:
LỊCH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN QUÝ 1/2016 TẠI HCM – ĐÀ NẴNG
STT ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG
                                                                 QUÝ 1
1 TP Hồ Chí Minh Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 13-14/1 1,5 ngày
Chương trình tư vấn Chiều 14/1 01 buổi
Chương trình tư vấn Chiều 15/1 01 buổi
Nâng cao chất lượng dịch vụ 18/1 01 ngày
Quản lý kênh phân phối 12-13/3 2 ngày
Kỹ năng bán hàng 14-15/3 2 ngày
Kỹ năng bán hàng 16/3 01 ngày
Kỹ năng bán hàng 17-18/3 02 ngày
Nâng cao chất lượng dịch vụ 19-20/3 02 ngày
2 Đà Nẵng Nâng cao chất lượng dịch vụ 19/1 01 ngày
 
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 4/2022

Chương trình đào tạo tháng 4/2022 24/05/2022

​Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các lãnh đạo quản lý của Viễn thông Hà Nội các nội dung sau: Bài 1 : Mô thức về sự thay đổi và phương pháp dẫn dắt cá nhân thay đổi Bài 2: Nguyên lý tạo ra sự thay đổi và dẫn dăt nhóm hiệu quả Bài 3: Quy trình dẫn dắt sự thay một tổ chức hiệu quả và bền vững Bài 4: Phương pháp lãnh đạo hợp lực tạo ra sự thay đổi bền vững Khóa học được học viên nhận xét tích cực: xem thêm