Kế hoạch làm việc tại TP HCM - Đà Nẵng Quý 1/2016

Ngày 05/03/2016
Trong quý 1/2016, Tiến sĩ Đào Xuân Khương sẽ kết hợp với các đối tác và khách hàng tổ chức các khóa đào tạo và tư vấn như sau:
LỊCH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN QUÝ 1/2016 TẠI HCM – ĐÀ NẴNG
STT ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG ĐÀO TẠO KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG
                                                                 QUÝ 1
1 TP Hồ Chí Minh Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 13-14/1 1,5 ngày
Chương trình tư vấn Chiều 14/1 01 buổi
Chương trình tư vấn Chiều 15/1 01 buổi
Nâng cao chất lượng dịch vụ 18/1 01 ngày
Quản lý kênh phân phối 12-13/3 2 ngày
Kỹ năng bán hàng 14-15/3 2 ngày
Kỹ năng bán hàng 16/3 01 ngày
Kỹ năng bán hàng 17-18/3 02 ngày
Nâng cao chất lượng dịch vụ 19-20/3 02 ngày
2 Đà Nẵng Nâng cao chất lượng dịch vụ 19/1 01 ngày
 
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 8/2022

Chương trình đào tạo tháng 8/2022 24/09/2022

Ngày 03&04/08/2022 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Lập kế hoạch, giám sát và đánh giá công việc hiệu quả” Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Lập kế hoạch công việc hiệu quả; Ngày 2: Giám sát và đánh giá công việc hiệu quả. xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 7/2022

Chương trình đào tạo tháng 7/2022 11/08/2022

Ngày 01/07/2022 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty CPTM Dịch vụ TNS Holdings tổ chức khoá đào tạo “Tư duy kinh doanh và giải quyết vấn đề trong điều hành” dành cho CB - NV BQL tòa nhà dân cư và KCN xem thêm