Hội thảo dành cho SẾP - Bán hàng hiện đại

Ngày 09/10/2015
“Top leader never stop learning” – Lãnh đạo không bao giờ ngừng học - là quan điểm chung của những nhà doanh nhân thành đạt bởi chỉ có như vậy, họ mới có thể vượt lên tốc độ phát triển chóng mặt của xã hội, với tới thành công. Hiểu được điều này, Viện quản trị kinh doanh (FSB) đã tự tin triển khai chương trình“ELN – Kết nối cộng đồng doanh nhân Việt” nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường khuyến khích lãnh đạo học tập. Xác định mục tiêu kênh phân phối và lựa chọn chiến lược phù hợp sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh cả trong ngắn và dài hạn
“Top leader never stop learning” – Lãnh đạo không bao giờ ngừng học - là quan điểm chung của những nhà doanh nhân thành đạt bởi chỉ có như vậy, họ mới có thể vượt lên tốc độ phát triển chóng mặt của xã hội, với tới thành công. Hiểu được điều này, Viện quản trị kinh doanh (FSB) đã tự tin triển khai chương trình“ELN – Kết nối cộng đồng doanh nhân Việt” nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường khuyến khích lãnh đạo học tập.
 
Xác định mục tiêu kênh phân phối và lựa chọn chiến lược phù hợp sẽ giúp các doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh cả trong ngắn và dài hạn
 


 
 
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 4/2022

Chương trình đào tạo tháng 4/2022 24/05/2022

​Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các lãnh đạo quản lý của Viễn thông Hà Nội các nội dung sau: Bài 1 : Mô thức về sự thay đổi và phương pháp dẫn dắt cá nhân thay đổi Bài 2: Nguyên lý tạo ra sự thay đổi và dẫn dăt nhóm hiệu quả Bài 3: Quy trình dẫn dắt sự thay một tổ chức hiệu quả và bền vững Bài 4: Phương pháp lãnh đạo hợp lực tạo ra sự thay đổi bền vững Khóa học được học viên nhận xét tích cực: xem thêm