Hội doanh nhân trẻ TP HCM

Ngày 14/10/2016
Tháng 12/1986, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra đường lối đổi mới đất nước. Trong đó trọng tâm là đổi mới nền kinh tế theo hướng xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận động theo cơ chế thị trường dưới sựa quản lý của nhà nước, với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng thể của các thành phần kinh tế. Năm 1992, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam bắt đầu xây dựng phong trào doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các nhà doanh nghiệp trẻ mới thành lập sau thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam năm 1986.
Quá trình vận động và thành lập Hội
 
Ngay sau khi Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam xây dựng phong trào doanh nghiệp trẻ, vào tháng 08/1993 một Ban vận động thành lập Hội doanh nghiệp trẻ TP. Hồ Chí Minh được thành lập bởi một nhóm các nhà doanh nghiệp trẻ TP. Hồ Chí Minh với mong muốn xây dựng mạng lưới hỗ trợ, chia xẻ kinh nghiệm trong kinh doanh và tham gia vào các hoạt động xã hội.
 
Ngày 16/09/1994, Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ra Quyết Định số 01/QĐTLH-94 về việc Quyết định thành lập Hội doanh nghiệp trẻ TP. Hồ Chí Minh bao gồm 30 Hội viên sáng lập Hội doanh nghiệp Trẻ TP. Hồ Chí Minh và chính thức công nhận Hội doanh nghiệp Trẻ TP. Hồ Chí Minh là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.
 
Ngày 30/09/1994, Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh ra tiếp Quyết Định số 02/QĐTLH-94 về việc Quyết định công nhận Ban Chấp Hành Hội doanh nghiệp trẻ TP. Hồ Chí Minh bao gồm 1 Chủ Tịch, 3 Phó Chủ Tịch và 5 Uỷ viên.
 
Tuy nhiên, qua 4 nhiệm kỳ hoạt động Hội (từ năm 1994 đến trước tháng 07/2003), mặc dù Hội doanh nghiệp Trẻ TP. Hồ Chí Minh đã là thành viên tập thể của Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Hội các nhà doanh nghiệp Trẻ Việt Nam (năm 2002), nhưng Hội vẫn chưa được công nhận chính thức về mặt quản lý nhà nước (cụ thể là Hội chưa được cấp con dấu riêng trong quá trình hoạt động và giao dịch). Do vậy, Hội phải xin phép các cơ quan hữu quan cho các hoạt động quan trọng.
Ngày 30/07/2003 đánh dấu một sự kiện trọng đại của Hội doanh nghiệp trẻ TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 2900/QĐ-UB về việc công nhận thành lập Hội các nhà doanh nghiệp Trẻ TP. Hồ Chí Minh. Nội dung công văn xác định rõ tại Điều 1: “Hội doanh nghiệp trẻ TP. Hồ Chí Minh là thành viên của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý của Nhà nước của Sở Công nghiệp thành phố”; “Hội doanh nghiệp Trẻ TP. Hồ Chí Minh là tổ chức có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại ngân hàng”.
 
Từ đây đã đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Hội với mục tiêu cụ thể: Chuyên nghiệp hoá các hoạt động của Hội nhằm cung cấp các dịch vụ có chất lượng dành cho Hội viên Hội doanh nghiệp Trẻ TP. Hồ Chí Minh.
 
Sau đó vào đại hội nhiệm kỳ VI (2003 – 2006) Hội chính thức đổi tên thành Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM cho đến nay.
 
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 9/2022

Chương trình đào tạo tháng 9/2022 19/11/2022

Ngày 06&07/09/2022 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT tổ chức khoá đào tạo “Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 8/2022

Chương trình đào tạo tháng 8/2022 24/09/2022

Ngày 03&04/08/2022 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Lập kế hoạch, giám sát và đánh giá công việc hiệu quả” Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Lập kế hoạch công việc hiệu quả; Ngày 2: Giám sát và đánh giá công việc hiệu quả. xem thêm