Giới thiệu về cuốn sách “Mô hình kinh doanh tối ưu - Công cụ & áp dụng” của TS. Đào Xuân Khương xuất bản năm 2021

Ngày 01/12/2021
Sau đại dịch Covid-19 chắc chắn sẽ có rất nhiều thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp làm sao để duy trì và phát triển.
Cuốn sách này được viết dựa trên nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp và các nhà quản lý muốn thay đổi mô hình kinh doanh sau đại dịch Covid nhưng chưa biết làm cái gì và làm như thế nào để bắt đầu quá trình thay đổi. 
 
 Link tham khảo bộ sách:
 
https://store.thaihabooks.com/mo-hinh-kinh-doanh-sau-dai-dich
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 10/2021

Chương trình đào tạo tháng 10/2021 06/12/2021

Chiều 02, ngày 03/10/2021 & chiều 09, ngày 10/10/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công Ty Cổ Phần công nghệ phần mềm và quảng cáo trực tuyến Megaads tổ chức khoá đào tạo “Quản lý công việc hiệu quả” xem thêm