Đánh giá chất lượng dịch vụ siêu thị chuyên doanh trên địa bàn Hà Nội

Ngày 10/10/2015
Đánh giá chất lượng dịch vụ siêu thị chuyên doanh trên địa bàn Hà Nội

TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 12/2022

Chương trình đào tạo tháng 12/2022 18/01/2023

1. Ngày 06&07/12/2022 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần SX-TM-DV mắm Trí Hải tổ chức khoá đào tạo “Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” dành cho nhân viên bán hàng kênh MT xem thêm