Tin nổi bật
Chương trình đào tạo tháng 6/2019

Chương trình đào tạo tháng 6/2019 19/07/2019

Tháng 05 và Tháng 06 năm 2019 Công ty KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Thanh Hóa tổ chức 02 lớp đào tạo “Quản trị, xây dựng và phát triển kênh phân phối” xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 5/2019

Chương trình đào tạo tháng 5/2019 19/07/2019

Ngày 02 - 03 tháng 05 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Đà Nẵng tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng với khách hàng TCDN” xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 4/2019

Chương trình đào tạo tháng 4/2019 19/07/2019

Ngày 01&02/ 04 /2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức đào tạo khóa đào tạo “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 6/2019 19/07/2019

Tháng 05 và Tháng 06 năm 2019 Công ty KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Thanh Hóa tổ chức 02 lớp đào tạo “Quản trị, xây dựng và phát triển kênh phân phối”

xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 5/2019 19/07/2019

Ngày 02 - 03 tháng 05 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Đà Nẵng tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng với khách hàng TCDN”

xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 4/2019 19/07/2019

Ngày 01&02/ 04 /2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc tổ chức đào tạo khóa đào tạo “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh”

xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 3/2019 06/04/2019

Ngày 04 và 05 tháng 03 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Bắc Giang tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại dịch vụ VNPT”

xem thêm

Chương trình Đào tạo tháng 02/2019 05/03/2019

Ngày 13.02.2019 Công ty Cổ phần Kiến Trắng tổ chức đào tạo khóa “Lập kế hoạch và giám sát kế hoạch hiệu quả” tại Hà Nội Trong 02 buổi diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Buổi 1: Lập kế hoạch kênh Buổi 2: Giám sát kế hoạch 7 bước và Đào tạo nhân viên

xem thêm

Chương trình Đào tạo tháng 01/2019 22/02/2019

Ngày 07&08.01.2019 Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông VNPT – Vinaphone tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại - Telesales” tại Hà Nội Trong 2 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: § Bài 1: Năng lực nhân viên bán hàng qua điện thoại và xác định khách hàng mục tiêu § Bài 2: Hành vi mua khách hàng và Quy trình bán hàng qua điện thoại hiệu quả § Bài 3: Phát triển kỹ năng tiếp cận và giao tiếp qua điện thoại hiệu quả theo kịch bản đã có § Bài 4: Kỹ năng giới thiệu dịch vụ thuyết phục và giải quyết các phản đối nếu có

xem thêm

Chương trình tư vấn tháng 01/2019 22/01/2019

Sáng ngày 06/01/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty Cổ phần Kiến Trắng tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược và lập kế hoạch phát triển kinh doanh.

xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 12/2018 19/01/2019

Trong 4 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực nhân viên bán hàng và 6 cấp độ chốt đơn hàng Bài 2: Hành vi mua khách hàng và quy trình tiếp cận khách hàng hiệu quả Bài 3: Phát triển kỹ năng tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ hiệu quả Bài 4: Chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ tại phòng giao dịch

xem thêm

Chương trình tư vấn tháng 12/2018 19/01/2019

NGÀY 17/12/2018 TƯ VẤN CHO CỬA HÀNG THỜI TRANG VIỆT NAM XUẤT KHẨU PARTTIME STORE Sáng ngày 17/12/2018, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Cửa hàng thời trang Việt Nam xuất khẩu Parttime store tổ chức buổi tư vấn cùng Bộ phận quản lý cửa hàng nhằm quản trị cửa hàng, tăng doanh số và lượng khách cho cửa hàng

xem thêm