Chương trình tư vấn tháng 6/2022

Ngày 03/08/2022
Sáng ngày 28/06, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty cổ phần Lebebee Trong buổi tư vấn ngày 28/06 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty cổ phần Lebebee về chữa các bản kế hoạch kinh doanh và 6 yếu tố trong cửa hàng bán lẻ.
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Khối bán lẻ Lebebee
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ tại Lebebee và đưa ra các bước để cải thiện, phát triển chuỗi bán lẻ.
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
- Kế hoạch gia tăng doanh thu
- Các vấn đề có thể phát sinh và giải pháp khắc phục để chuẩn bị mở cửa hàng
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà hoàn thiện bài tập, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tiếp theo.

Chiều ngày 28/06, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn 1 buổi cho Công ty TNHH S- Tec Vina

Trong buổi tư vấn ngày 28/06 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ, trao đổi với Ban Giám đốc và các Trưởng phòng của Công ty TNHH S- Tec Vina về bảng giá, chính sách lương thưởng, Bộ máy các phòng ban.
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về chiến lược kinh doanh dài hạn Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp, kế hoạch và mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp trong những năm tới
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
 Xác định và phương pháp tiếp cận khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp
  • Chính sách lương thưởng cho nhân viên
  • Đưa ra các ưu và nhược điểm của bộ máy của các phòng ban
 Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà hoàn thiện bài tập, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tiếp theo.

TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 8/2022

Chương trình đào tạo tháng 8/2022 24/09/2022

Ngày 03&04/08/2022 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Lập kế hoạch, giám sát và đánh giá công việc hiệu quả” Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Lập kế hoạch công việc hiệu quả; Ngày 2: Giám sát và đánh giá công việc hiệu quả. xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 7/2022

Chương trình đào tạo tháng 7/2022 11/08/2022

Ngày 01/07/2022 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty CPTM Dịch vụ TNS Holdings tổ chức khoá đào tạo “Tư duy kinh doanh và giải quyết vấn đề trong điều hành” dành cho CB - NV BQL tòa nhà dân cư và KCN xem thêm