Chương trình tư vấn tháng 5/2022

Ngày 15/06/2022
Sáng ngày 05/05, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty cổ phần Lebebee
Ngày 05/05, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn 1 buổi cho Công ty cổ phần Lebebee
Trong buổi tư vấn ngày 05/05 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty cổ phần Lebebee về Kế hoạch lựa chọn sản phẩm, Kế hoạch chăm sóc Khách hàng.
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Khối bán lẻ Lebebee
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ tại Lebebee và đưa ra các bước để cải thiện, phát triển chuỗi bán lẻ.
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
- Kế hoạch lựa chọn sản phẩm bán để đạt hiệu quả tối ưu, đưa ra các chiến lược sản phẩm mới cho công ty
- Đưa ra phương pháp lập kế hoạch và Form lập kế hoạch
- Phương pháp phân tích và đánh giá dữ liệu để tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp
- Phương pháp chăm sóc khách hàng hiệu quả
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà hoàn thiện bài tập, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tiếp theo.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của công ty

Ngày 10/05, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn 1 buổi cho Công Ty CP Hermanoss Việt Nam

Trong buổi tư vấn ngày 10/05 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty cổ phần Hermanoss về Xây dựng hệ thống báo cáo, Xây dựng kế hoạch 2-3 năm tới cho doanh nghiệp và Chính sách lương thưởng tạo động lực cho nhân viên làm việc hiệu quả
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về Hệ thống báo cáo Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện bảng hệ thống xuyên suốt từ cấp trên xuống cấp dưới, từ ngang đến dọc cho Hermanoss
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những thiếu sót trong vấn đề cơ chế lương thưởng cho nhân viên hiện nay
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
  • Cách xây dựng hệ thống báo cáo các cấp
  • Xây dựng hệ thống quy trình nội bộ
  • Chính sách lương thưởng tạo động lực cho nhân viên
  • Phương pháp để xây dựng kế hoạch 2-3 năm tới
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà hoàn thiện bài tập, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tiếp theo.
Dưới đây là một số hình ảnh về hệ thống phân phối của công ty:

Chiều ngày 11/05, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Picenza Việt Nam

Việt Nam Trong buổi tư vấn chiều ngày 11/05 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Picenza Việt Nam về Kênh phân phối và kênh dự án .
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Khối bán buôn Picenza.
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ tại Picenza và đưa ra các bước để cải thiện, phát triển kênh phân phối.
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
- Các đặc điểm cơ bản của kênh phân phối
- Tìm ra nguyên nhân và giải pháp trong vấn đề khó khăn đang tồn đọng tại Picenza
- Có hướng đi mới cho doanh nghiệp
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà hoàn thiện bài tập, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tiếp theo.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của công ty:

 
Sáng ngày 23/05, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty cổ phần Lebebee
Trong buổi tư vấn ngày 23/05 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty cổ phần Lebebee về Kế hoạch kinh doanh, Kế hoạch mở cửa hàng.
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Khối bán lẻ Lebebee
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ tại Lebebee và đưa ra các bước để cải thiện, phát triển chuỗi bán lẻ.
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
  • Kế hoạch gia tăng doanh thu cho một số ngành sản phẩm
  • Cách giải quyết các sản phẩm tồn kho
  • Cách lập kế hoạch mở cửa hàng
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà hoàn thiện bài tập, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tiếp theo.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của công ty

 
Ngày 23/05, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn 1 buổi cho Công ty TNHH S- Tec Vina
Trong buổi tư vấn ngày 23/05 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ, trao đổi với Ban Giám đốc và các Trưởng phòng của Công ty TNHH S- Tec Vina về chiến lược kênh, chiến lược kinh doanh dài hạn 2-3 năm tới cho doanh nghiệp.
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về chiến lược kinh doanh dài hạn Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp, kế hoạch và mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp trong những năm tới
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
  • Cách thức làm dịch vụ
  • Chiến lược để đảm bảo doanh thu cho hệ thống kênh có lãi
  • Phương pháp để xây dựng kế hoạch 2-3 năm tới
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà hoàn thiện bài tập, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tiếp theo.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của công ty:
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 12/2022

Chương trình đào tạo tháng 12/2022 18/01/2023

1. Ngày 06&07/12/2022 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần SX-TM-DV mắm Trí Hải tổ chức khoá đào tạo “Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” dành cho nhân viên bán hàng kênh MT xem thêm