Chương trình tư vấn tháng 4/2022

Ngày 24/05/2022
Ngày 12/04, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn 1 buổi cho Công ty cổ phần Lebebee
Trong buổi tư vấn ngày 12/04 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty cổ phần Lebebee về Tổng quan về bán lẻ, Chiến lược lựa chọn sản phẩm, Chính sách lương thưởng cho nhân vên và Chiến lược về kênh.
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Khối bán lẻ Lebebee
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ tại Lebebee và đưa ra các bước để cải thiện, phát triển chuỗi bán lẻ.
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
  • Tổng quan về bán lẻ
  • Chiến lược lựa chọn sản phẩm
  • Chính sách lương thưởng cho nhân viên
  • Chiến lược về kênh
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà hoàn thiện bài tập, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tiếp theo.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của công ty:
 
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 2/2023

Chương trình đào tạo tháng 2/2023 28/03/2023

1. Ngày 01&02/02/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần VLXD Minh Hạnh tổ chức khoá đào tạo "Phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng và đàm phán hiệu quả" xem thêm