Chương trình tư vấn tháng 4/2019

Ngày 19/07/2019
CHIỀU NGÀY 15/04/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA
Chiều ngày 15/04/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty cổ phần cơ điện lạnh Bách Khoa tổ chức buổi tư vấn cùng lãnh đạo công ty về chiến lược kinh doanh, tư vấn về các hướng đi sắp tới cho bộ phận kinh doanh..
Sau khi cùng lãnh đạo công ty trao đổi về tình hình thị trường trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt hiện nay, với kinh nghiệm thực tế của mình Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển kinh doanh để công ty có hướng đi đúng đắn.

Tiếp theo, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra các phương pháp để công ty từ đó sắp xếp lại mô hình kinh doanh hiệu quả, có chiến lược và hướng đi sao cho thích hợp nhất tại thời điểm hiện nay.
 
Qua những lời tư vấn của TS.Đào Xuân Khương, lãnh đạo công ty sẽ có những phương án, cách thức xây dựng và đưa ra mô hình kinh doanh trong thời gian tới. Từ đó sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho dự án của công ty.

Buổi làm việc kết thúc, lãnh đạo công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển của công ty.
Dưới đây là 1 số hình ảnh sản phẩm của công ty:

CHIỀU 16/04/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỦ ĐÔ

Chiều ngày 16/04/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất thủ đô tổ chức buổi tư vấn cùng lãnh đạo công ty về việc đưa ra những giải pháp kinh doanh hiệu quả trong thời gian sắp tới.
đạo công ty trao đổi về thực trạng hiện tại của công ty. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược để đưa ra những hướng giải quyết mới cho công ty.

Tiếp theo, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra các giải pháp mới về các kênh phân phối, kế hoạch maketting, các dịch vụ khách hàng… để từ đó tạo ra những tuy duy mới nhằm thu hút khách hàng có hiệu quả. Qua những lời tư vấn của TS.Đào Xuân Khương, lãnh đạo công ty sẽ có phương án , chiến lược quảng cáo và tiếp cận khách hàng nhằm thúc đẩy sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Buổi làm việc kết thúc, lãnh đạo công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển của công ty.
Dưới đây là 1 số hình ảnh sản phẩm của công ty:

Sáng ngày 23/04/2019, tư vấn Công ty TNHH Thương mại VINACOST

Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về tư vấn phát triển kinh doanh, sau khi cùng lãnh đạo công ty họp bàn về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động cũng như thị trường chiếm lĩnh, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã tư duy và đưa ra những chiến lược mới để đưa sản phẩm tiếp cận thị trường và đến tay người tiêu dùng, cùng ban giám đốc và các trưởng phòng tìm ra phương hướng kinh doanh mới, phương pháp lập kế hoạch và phân công công việc cho các bộ phận sao cho quá trình triển khai công việc chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.
Buổi làm việc kết thúc, Ban Lãnh đạo Công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty:

Chiều ngày 23/04/2019, tư vấn cho Công ty Cổ phần Á Đông ADG

Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về tư vấn phát triển kinh doanh, sau khi cùng lãnh đạo công ty trao đổi về tình hình khó khăn hiện tại của công ty, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã xây dựng những chiến lược để đưa ra những hướng giải quyết mới cho công ty, cùng ban giám đốc và các trưởng phòng tìm ra phương hướng kinh doanh hiệu, phương pháp lập kế hoạch và phân công công việc cho các bộ phận sao cho quá trình triển khai công việc chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.
Buổi làm việc kết thúc, Ban Lãnh đạo Công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty:

SÁNG NGÀY 27/04/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

Sáng ngày 27/04/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty cổ phần cơ điện lạnh Bách Khoa tổ chức buổi tư vấn cùng lãnh đạo công ty về các hướng đi sắp tới cho bộ phận kinh Doanh cũng như các chiến lược kinh Doanh mới
Sau khi cùng lãnh đạo công ty trao đổi về tình hình thị trường trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt hiện nay, với kinh nghiệm thực tế của mình Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển kinh doanh để công ty có hướng đi mới.

Tiếp theo, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra các phương pháp để công ty từ đó triển khai các kế hoạch mới cho dự án kinh Doanh, sắp xếp lại bộ phận kinh Doanh sao cho hiệu quả, năng suất làm việc tốt.
 
Qua những lời tư vấn của TS.Đào Xuân Khương, lãnh đạo công ty sẽ có những phương án, cách thức xây dựng trong thời gian tới. Từ đó sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho dự án của công ty.

Buổi làm việc kết thúc, lãnh đạo công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển của công ty.
Dưới đây là 1 số hình ảnh sản phẩm của công ty:

Chiều ngày 27/04/2019, tư vấn cho Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển Giáo dục mầm non Việt Nam

Chiều ngày 27/04/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển Giáo dục mầm non Việt Nam Sakura Materials Montessori tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược và đưa ra phương hướng kinh doanh, tiếp cận thị trường phát triển sản phẩm giáo dục mầm non.
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển kinh doanh, sau khi cùng lãnh đạo công ty họp bàn về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động cũng như thị trường chiếm lĩnh, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã tư duy và đưa ra những chiến lược mới để đưa sản phẩm tiếp cận thị trường và đến tay người tiêu dùng. Cùng ban giám đốc và các trưởng phòng tìm ra phương hướng kinh doanh mới, phương pháp lập kế hoạch và phân công công việc cho các bộ phận sao cho quá trình triển khai công việc chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.
Buổi làm việc kết thúc, Ban Lãnh đạo Công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty: