Chương trình tư vấn tháng 3/2019

Ngày 08/04/2019
SÁNG 06/03/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NGỌC NHIÊN
Sáng ngày 6/3/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mai Ngọc Nhiên tổ chức buổi tư vấn cùng lãnh đạo công ty nhằm điều chỉnh lại hệ thống quản lý hàng hóa và quản lý nhân viên và khách hàng.
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phân phối và bán lẻ. Sau khi cùng lãnh đạo công ty trao đổi về tình hình quản lý và hệ thống nhân sự của công ty hiện nay, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã tư duy và đưa ra những giải pháp đúng đắn nhất để sắp xếp lại hệ thống của công ty hiện nay.
Tiếp theo, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra các phương pháp để giúp công ty có hệ thống sắp xếp hàng hóa hiệu quả. Ngoài ra thầy đã đưa những lời khuyên để tuyển dụng và đạo tạo nhân viên sao cho việc chăm sóc khách hàng thân thiết trở nên thuận lợi nhất. Qua những lời tư vấn của TS.Đào Xuân Khương, lãnh đạo công ty sẽ có phương án, cách thức sắp xếp lại hệ thống trong thời gian tới. Từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty trong thời gian sắp tới.
Buổi làm việc kết thúc, lãnh đạo công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển của công ty.
Sau đây là một số hình ảnh sản phẩm của công ty:
 
CHIỀU NGÀY 06/03/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRẮNG
 
​Chiều ngày 06/03/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty Cổ phần Kiến Trắng tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược mới và lập kế hoạch phát triển kinh doanh riêng.

Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về ngành hàng thời trang. Sau khi cùng lãnh đạo công ty rà soát những khó khăn mà Công ty đang gặp phải trong quá trình kinh doanh của mình, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã tư duy và đưa ra những chiến lược mới để  phát triển kinh doanh. Cùng ban giám đốc và các trưởng phòng  tìm ra phương hướng kinh doanh mới và phương pháp lập kế hoạch sao cho các công việc được hiệu quả hơn nữa.

Buổi làm việc kết thúc, Ban Lãnh đạo Công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống Công ty.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty:

SÁNG NGÀY 07/03/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN MEGAADS
 
Sáng ngày 07 tháng 03 năm 2019, KCP Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ phần mềm và quảng cáo trực tuyến Mega Ads tổ chức buổi tư vấn nhằm mục tiêu giải quyết các thực trạng công ty đang gặp phải hiện tại, định hướng chiến lược với dự án công nghệ đang đề ra.
 Với sự nghiên cứu, khảo sát thực tế cụ thể, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những kế hoạch làm việc đúng đắn cho từng bộ phận trong công ty. Cùng với các lãnh đạo công ty, Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã xem xét để lựa chọn những phương án tốt nhất để đưa ra các kế hoạch phù hợp cho từng dự án của công ty. Qua đó, công ty đã có những giải pháp hiệu quả để áp dụng cho mỗi dự án mới, ngoài ra những đề xuất về nhân sự của thầy cũng giúp công ty hiểu rõ hơn về vấn đề tuyển dụng và giữ người.
Buổi làm việc kết thúc, Ban Lãnh đạo Công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống Công ty.
Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm của công ty
                                                             
CHIỀU NGÀY 07/03/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN APG
 
Chiều ngày 07/03/2019, Công ty Cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty Cổ phần sơn APG tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược để phát triển kinh doanh có hiệu quả hơn.
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phân phối và bán lẻ. Sau khi cùng ban lãnh đạo công ty rà soát những khó khăn mà Công ty đang gặp phải trong quá trình kinh doanh của mình, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã tư duy và củng cố lại những chiến lược phát triển kinh doanh mà công ty đang triển khai. Cùng Hội đồng quản trị tìm ra và thống nhất chính sách quản trị và mở rộng hệ thống kinh doanh của Công ty

Tiếp theo, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã  tư vấn cho Công ty mô hình kinh doanh và  phương hướng đầu tư nhằm đạt mục tiêu đã đề ra cho Công ty. Tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty, đầu tư và mở rộng công ty, Quản trị công ty hiệu quả.

Buổi làm việc kết thúc, Ban Lãnh đạo Công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống Cô
 
 
NGÀY 08/03/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA
 
Ngày 08/03/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty cổ phần cơ điện lạnh Bách Khoa tổ chức buổi tư vấn cùng lãnh đạo công ty về chiến lược kinh doanh, tư vấn về các hướng đi sắp tới cho bộ phận kinh doanh..
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phân phối và bán lẻ. Sau khi cùng lãnh đạo công ty trao đổi về tình hình thị trường trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt hiện nay, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã tư duy và đưa ra những chiến lược phát triển kinh doanh để công ty có hướng đi đúng đắn.
Tiếp theo, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra các phương pháp để công ty từ đó sắp xếp lại mô hình kinh doanh hiệu quả, có chiến lược và hướng đi sao cho thích hợp nhất tại thời điểm hiện nay. Qua những lời tư vấn của TS.Đào Xuân Khương, lãnh đạo công ty sẽ có phương án, cách thức xây dựng và đưa ra mô hình kinh doanh trong thời gian tới. Từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh cho dự án của công ty.
Buổi làm việc kết thúc, lãnh đạo công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển của công ty.
Dưới đây là 1 số hình ảnh sản phẩm của công ty:

NGÀY 11/03/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ OSP

Sáng ngày 11/03/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ phần mềm tổ chức buổi tư vấn cùng lãnh đạo công ty về việc đưa ra những giải pháp kinh doanh hiệu quả trong thời gian sắp tới.
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phân phối và bán lẻ. Sau khi cùng lãnh đạo công ty trao đổi về tình hình khó khăn hiện tại của công ty. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược để đưa ra những hướng giải quyết mới cho công ty.

Tiếp theo, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra các giải pháp mới nhằm thu hút khách hàng, từ đó tạo ra lợi nhuận hiệu quả. Qua những lời tư vấn của TS.Đào Xuân Khương, lãnh đạo công ty sẽ có phương án , chiến lược quảng cáo và tiếp cận khách hàng nhằm thúc đẩy sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Buổi làm việc kết thúc, lãnh đạo công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển của công ty.
Dưới đây là 1 số hình ảnh sản phẩm của công ty

CHIỀU NGÀY 11/03/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY TNHH WIFITECH

Chiều ngày 11/03/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty TNHH Wifitech, tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược và đưa ra phương hướng kinh doanh, tiếp cận thị trường phát triển sản phẩm mới.
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về tư vấn phát triển kênh phân phối. Sau khi cùng lãnh đạo công ty họp bàn về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động cũng như thị trường chiếm lĩnh, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã tư duy và đưa ra những chiến lược mới để đưa sản phẩm tiếp cận thị trường và đến tay người tiêu dùng. Cùng ban giám đốc và các trưởng phòng  tìm ra phương hướng kinh doanh mới,phương pháp lập kế hoạch và phân công công việc cho các bộ phận sao cho quá trình triển khai công việc chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.
Buổi làm việc kết thúc, Ban Lãnh đạo Công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống Công ty.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty: