Chương trình tư vấn tháng 12/2022

Ngày 18/01/2023
1. Ngày 1/12, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty Cổ phần Thú y Xanh
Trong buổi tư vấn ngày 1/12 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty Công ty cổ phần Thú Y Xanh các vấn đề về sản phẩm; danh sách nhóm khách hàng; Mô hình kênh bán hàng;Tình trạng kênh bán hàng hiện nay, Các khó khăn, mong đợi trong kênh bán hàng.
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Thú Y Xanh
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để cải thiện các vấn đề tồn đọng trong khâu vận hành, phát triển kênh cho doanh nghiệp.
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
- Chiến lược gia tăng nhóm khách hàng và đại lý
- Chiến lược gia tăng phát triển kênh
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà hoàn thiện bài tập, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tiếp theo.

2. Chiều ngày 12/12, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty TNHH Thương Mại và Quốc tế Bách Khang

Trong buổi tư vấn chiều ngày 12/12 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty TNHH Thương Mại và Quốc tế Bách Khang các vấn đề về sản phẩm; Cơ cấu giá; Mô hình kênh bán hàng ; Tình trạng kênh bán hàng hiện nay: Các khó khăn, mong đợi trong kênh bán hàng.

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Bách Khang
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để cải thiện các vấn đề tồn đọng trong khâu vận hành, phát triển kênh cho doanh nghiệp.
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
- Chiến  lược phát triển kênh phân phối
- Chiến lược định giá sản phẩm
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà thực hiện kế hoạch hành động, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tư vấn tiếp theo.


3. Chiều ngày 13/12, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Cơ sở sản xuất dược liệu Nùng Y

 

Trong buổi tư vấn chiều ngày 13/12 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban điều hành của Cơ sở sản xuất dược liệu Nùng Y các vấn đề về sản phẩm; Cơ cấu giá; Mô hình kênh bán hàng ; Tình trạng kênh bán hàng hiện nay; Các khó khăn, mong đợi trong kênh bán hàng.

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Nùng Y
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để cải thiện các vấn đề tồn đọng trong khâu vận hành, phát triển kênh cho Cơ sở sản xuất dược liệu Nùng Y.
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
- Chiến  lược phát triển sản phẩm
- Chiến lược phát riển kênh phân phối
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà thực hiện kế hoạch hành động theo như nội dung tư vấn mà hai bên đã thống nhất

4. Sáng ngày 20/12/2022, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol

Trong buổi tư vấn sáng ngày 20/12/2022 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol các vấn đề về quy hoạch bộ sản phẩm; bộ giải pháp về khách hàng; bộ giải pháp cho nhân sự

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Vinacontrol
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế và đưa ra các giải pháp để cải thiện các vấn đề tồn đọng trong khâu phát triển sản phẩm, phát triển khách hàng và cơ cấu nhân sự
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
- Chiến lược phát triển sản phẩm
- Chiến lược phát triển các nhóm khách hàng mục tiêu
- Chiến lược về cơ cấu nhân sự phòng kinh doanh
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà thực hiện kế hoạch hành động theo như nội dung tư vấn mà hai bên đã thống nhất


5. Sáng ngày 27/12/2022, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty TNHH Thương Mại và Quốc tế Bách Khang

Trong buổi tư vấn chiều ngày 12/12 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty TNHH Thương Mại và Quốc tế Bách Khang các vấn đề về Chính sách giá, chính sách kênh phân phối, chiến lược kinh doanh
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Bách Khang
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để cải thiện các vấn đề tồn đọng trong khâu vận hành, phát triển kênh cho doanh nghiệp.
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
- Chính sách giá cho sản phẩm
- Chiến  lược phát triển kênh phân phối
- Chiến lược kinh doanh
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà thực hiện kế hoạch hành động, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tư vấn tiếp theo.

6. Chiều ngày 27/12/2022, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty TNHH Thương Mại Thành Bảo Minh

Trong buổi tư vấn chiều ngày 27/12 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty TNHH Thương Mại Thành Bảo Minh các vấn đề về Sản phẩm, khách hàng mục tiêu, Chính sách giá, chính sách kênh phân phối

Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Thành Bảo Minh
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để cải thiện các vấn đề tồn đọng trong khâu vận hành, phát triển kênh cho doanh nghiệp.
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
- Chiến lược về sản phẩm
- Khách hàng mục tiêu
- Chính sách giá
- Chiến  lược phát triển kênh phân phối
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà thực hiện kế hoạch hành động, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tư vấn tiếp theo.

TIN NỔI BẬT
Cuốn sách mới của TS. Đào Xuân Khương “Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Cuốn sách mới của TS. Đào Xuân Khương “Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” 13/09/2023

Cuốn sách được viết dựa trên nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà quản lý muốn đưa ra chiến lược kinh doanh mới và kế hoạch kinh doanh nhằm gia tăng khách hàng mới và doanh thu trong giai đoạn suy thoái kinh tế nhưng chưa biết làm gì và như thế nào để bắt đầu quá trình thay đổi. xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 07/2023

Chương trình đào tạo tháng 07/2023 13/09/2023

1.Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với VNPT Hà Nội tổ chức 2 lớp khóa đào tạo “ Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị cho nhân sự quản lý” lớp 1 : Ngày 12-13/07/2023 , Lớp 2: Ngày 18-19/07/2023 xem thêm