Chương trình tư vấn tháng 1/2023

Ngày 21/02/2023
Chiều ngày 04/01/2023, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty cổ phần sơn Kiwi Việt Nam
Trong buổi tư vấn chiều ngày 04/01 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty công ty cổ phần sơn KiWi Việt Nam các vấn đề về Sản phẩm, KPI, cơ cấu giá, chính sách kênh phân phối, chiến lược nhân sự
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của  công ty cổ phần sơn KiWi Việt Nam
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để cải thiện các vấn đề tồn đọng trong khâu vận hành, phát triển kênh cho doanh nghiệp.
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
- Chiến lược về sản phẩm
-  Xây dựng KPI cho nhân viên
- Cơ cấu giá
- Chiến  lược phát triển kênh phân phối
- Chiến lược về nhân sự
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà thực hiện kế hoạch hành động, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tư vấn tiếp theo.
 

2. Chiều ngày 11/01, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty TNHH Thương Mại và Quốc tế Bách Khang

Trong buổi tư vấn chiều ngày 11/01/2023 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty TNHH Thương Mại và Quốc tế Bách Khang các vấn đề về sản phẩm và giá; kênh phân phối; promotion; thời điểm và thời gian tăng giá bán, Chiến dịch tác động đến sự chú ý của khách hàng và kích thích lựa chọn sản phẩm mới
Với kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về bán lẻ và phân phối. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp và kế hoạch để hoàn thiện những thiếu sót của Bách Khang
Đồng thời Tiến sỹ cũng chỉ ra những khó khăn thực tế khi làm bán lẻ và phân phối sản phẩm và đưa ra các giải pháp để cải thiện các vấn đề tồn đọng trong khâu vận hành, phát triển kênh cho doanh nghiệp.
Kết thúc buổi làm việc học viên đã nắm được:
- Các chính sách về sản phẩm và giá
- Chiến  lược phát triển kênh phân phối
- Promotion
- Thời điểm và thời gian tăng giá bán
- Chiến dịch tác động đến sự chú ý của khách hàng và kích thích lựa chọn sản phẩm mới
Buổi làm việc kết thúc, các anh chị học viên tiếp tục về nhà thực hiện kế hoạch hành động, bài thảo luận để chuẩn bị cho buổi tư vấn tiếp theo.

TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 2/2023

Chương trình đào tạo tháng 2/2023 28/03/2023

1. Ngày 01&02/02/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần VLXD Minh Hạnh tổ chức khoá đào tạo "Phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng và đàm phán hiệu quả" xem thêm