Chương trình tư vấn 12/2015.

Ngày 05/02/2016
Sáng ngày 02/12/2015, tư vấn cho Tổng công ty dịch vụ Viễn thông VNPT - Vinaphone Nội dung của buổi tư vấn gồm: Trao đổi ngắn gọn với Tổng giám đốc để nắm được tinh thần của dự án cũng như tư vấn định hướng tổng quát cho TGĐ. Làm việc với Ban Nhân sự và Ban KHCN để trao đổi về nội dung liên quan tới đào tạo kết hợp hội thảo. Trong buổi tư vấn, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra các ý kiến đề xuất về xây dựng Hội thảo và tổ chức các chương trình đào tạo cho Tổng công ty VNPT -Vinaphone trong thời gian tới, đưa ra những phân tích cụ thể, trình bày, phác thảo chi tiết và sát với thực trạng hiện nay của Tổng công ty VNPT – Vinaphone để triển khai các buổi hội thảo và chương trình đào tạo theo 03 giai đoạn cụ thể.
Sáng ngày 02/12/2015, tư vấn cho Tổng công ty dịch vụ Viễn thông VNPT - Vinaphone
Nội dung của buổi tư vấn gồm: Trao đổi ngắn gọn với Tổng giám đốc để nắm được tinh thần của dự án cũng như tư vấn định hướng tổng quát cho TGĐ. Làm việc với Ban Nhân sự và Ban KHCN để trao đổi về nội dung liên quan tới đào tạo kết hợp hội thảo.
Trong buổi tư vấn, Tiến sỹ  Đào Xuân Khương đã đưa ra các ý kiến đề xuất về xây dựng Hội thảo và tổ chức các chương trình đào tạo cho Tổng công ty VNPT -Vinaphone trong thời gian tới, đưa ra những phân tích cụ thể, trình bày, phác  thảo chi tiết và sát với thực trạng hiện nay của Tổng công ty VNPT – Vinaphone để triển khai các buổi hội thảo và chương trình đào tạo theo 03 giai đoạn cụ thể.

Ngày 03/12/2015 tư vấn cho Câu lạc bộ PI-A LOUSIS
Nội dung của buổi tư vấn gồm: Xây dựng mô hình quản lý Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả; Cách thức quản lý nhân viên, quản lý nguyên vật liệu của bộ phận bếp và quầy pha chế để tăng chất lượng dịch vụ; phương pháp giữ chân khách hàng và tăng số lượng khách hàng tới Câu lạc bộ trong giai đoạn mới thành lập.
Qua buổi tư vấn, Ban quản lý Câu lạc bộ đã biết cách gia tăng lượng khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ dựa trên những đặc điểm hành vi và tâm lý của khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của Câu lạc bộ. Lên  kế hoạch truyền thông tới khách hàng: Quảng bá thương hiệu, dịch vụ của Câu lạc bộ đến khách hàng, các chiến lược câu kéo và thu hút khách hàng,.. Phương pháp tìm hiểu nhu cầu khách hàng và mở rộng thì trường khách hàng tiềm năng cho Câu lạc bộ.

Chiều ngày 03/12/2015 tư vấn Công ty Cổ phần thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương
Nội dung của buổi tư vấn nhằm chốt lại các tiêu chuẩn dịch vụ, kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn dịch vụ để đi đến việc tổ chức đào tạo nhân sự cho Công ty Hoàng Dương trong thời gian tới.
Sau buổi học các anh chị quản lý đã tự tin hơn với những tiêu chuẩn, tiêu chí đã được Tiến sỹ Đào Xuân Khương chia sẻ để thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Ngay trong buổi trao đổi các anh chị quản lý đã áp dụng được các kiến thức được Tiến sỹ truyền đạt vào việc ban hành các tiêu chuẩn, tiêu chí và cùng nhau trao đổi đưa ra kế hoạch đào tạo nhân sự hiệu quả nhất trong thời gian tới.

Ngày 05/12/2015, tư vấn Công ty TNHH TAKA Việt Nam
Nội dung của buổi tư vấn tiếp theo với mục tiêu đưa ra được phương pháp quản lý chuỗi Showroom Taka hoạt động hiệu quả.
Qua buổi tư vấn Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã chỉ ra phương án lựa chọn hàng hóa kinh doanh, thiết kế trưng bày hàng hóa phù hợp, đưa ra mức giá hợp lý và dịch vụ tiện lợi thu hút khách hàng đến công ty, các hoạt động quản trị chuỗi cửa hàng bán lẻ, cùng với những  phân tích kết quả tài chính, đáp ứng sự hài lòng khách hàng, xây dựng quy trình áp dụng và phát triển nhân viên. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã tư vấn những cách thức, quy trình hoạt động, quản lý và ứng tuyển những nhân viên cốt lõi, phù hợp cho từng vị trí công việc.
 
Ngày 07/12/2015, tư vấn cho Công ty TNHH TM và Sản xuất thuốc thú y Diễm Uyên (Huphavet)
Nội dung của buổi tư vấn gồm nhằm rà soát, đẩy mạnh hoạt động bán hàng và lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2016. Qua buổi tư vấn, các anh chị ban lãnh đạo, đội ngũ kinh doanh rà soát lại hoạt động bán hàng, doanh số của 11 tháng của năm 2015, Tiến sỹ đã chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, điểm cần cải thiện và điểm cần phát huy để xây dựng chiến lược phát triển cho năm 2016.

Chỉ trong thời gian 1 ngày, với sự chia sẻ nhiệt tình cũng như tinh thần học hỏi, lắng nghe nghiêm túc của các anh chị học viên bên công ty Huphavet đã giúp các anh chị học viên tự tin thực hiện để đạt được mục tiêu như trong buổi tư vấn đề ra.

Sáng ngày 10/12/2015, tư vấn cho Công ty Du lịch Hội Á Châu
Nội dung của buổi tư vấn nhằm đưa ra phương hướng phát triển cho công ty trong các giai đoạn tiếp theo về tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đội ngũ nhân viên theo KPI và cách thức phân bổ cơ cấu phòng ban hoạt động hợp lý.
Qua buổi tư vấn Tiến sỹ Đào Xuân Khương cùng với Ban lãnh đạo và đội ngũ trưởng phòng sales trong công ty đã phân tích, thảo luận và đưa ra bộ  tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá nhân viên phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, xây dựng KPI cho từng vị trí làm việc cụ thể, khách quan và chuyên nghiệp, đồng thời đưa ra những phương án lựa chọn để quản trị khách hàng theo mô hình CRM được tốt hơn và phân bổ phòng ban theo đúng quy chuẩn, mong muốn của Ban lãnh đạo công ty đề ra.

Chiều ngày 10/12/2015, tư vấn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dinh Dưỡng Thành Quang
Nội dung của buổi tư vấn liên quan đến chiến lược phát triển sản phẩm và quản trị nhân sự một cách hiệu quả nhất.
Với những phân tích và thảo luận cùng Ban lãnh đạo công ty về những khó khăn mà công ty đang gặp phải hiện nay. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã chỉ ra những thiếu xót công ty đang làm trong chiến lược phát triển sản phẩm. Đồng thời, định hướng lựa chọn ra dòng sản phẩm mới phù hợp cho công ty nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả. Bên cạnh đó, Tiến sỹ Đào Xuân Khương còn đưa ra phương thức tung sản phẩm ra thị trường dựa trên những nguồn lực sẵn có và các kênh bán hàng tối ưu để thu hút hoạt động bán hàng. Qua đó, giúp Ban lãnh đạo năm bắt và xác định được vai trò và nhiệm vụ công ty phải làm ngay trong thời gian tới.

Sáng ngày 11/12/2015, tư vấn cho tập đoàn A&P
Nội dung của buổi tư vấn gồm trao đổi ngắn gọn với Ban lãnh đạo Tập đoàn để nắm được tinh thần của dự án cũng như tư vấn định hướng tổng quát cho Ban lãnh đạo. Làm việc với các phòng ban để lập ra một ban dự án cho chuỗi cửa hàng Mova Mart
Trong buổi tư vấn, Tiến sỹ  Đào Xuân Khương đã đưa ra các ý kiến đề xuất về những việc ban dự án cần phải làm để xây dựng và phát triển chuỗi cửa hàng Mova Mart. Đồng thời lên kế hoạch đào tạo nhân viên Tập đoàn A&P với nội dung chi tiết, cụ thể để có một đội ngũ chuyên nghiệp cao, hiệu quả công việc và đi cùng với sự phát triển của chuỗi cửa hàng Mova Mart.

Chiều ngày 11/12/2015 tư vấn cho Công ty TNHH EUROCOOK
Nội dung của buổi tư vấn tiếp theo với mục tiêu lựa chọn được dòng dòng sản phẩm tối ưu, quản trị nhân sự và mở rộng lượng khách hàng tiềm năng cho công ty trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Kết thúc buổi tư vấn, Ban lãnh đạo công ty đã có thể nắm bắt được thực tế những công việc công ty đang làm để bổ sung và hoàn thiện những thiếu sót trong việc hoạt động kinh doanh hiện nay. Qua đó, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Đào Xuân Khương đã truyền tải những kiến thức bổ ích cho sự phát triển của công ty trong tương lai.

Chiều 14/12 tư vấn cho công ty TNHH thương mại xây dựng Hùng Dung nhằm
Những nội dung chính của buổi tư vấn bao gồm: Rà soát hoạt động kho; rà soát hoạt động công nợ; cải thiện phương thức bán hàng
Phần tư vấn của giảng viên TS Đào Xuân Khương đã thu hút sự quan tâm chú ý của Giám đốc, nhân viên kinh doanh, kế toán và nhân viên của công ty. Các nội dung về định hướng và cải tiến phương thức kinh doanh, bán hàng hiện nay đã được chuyên gia trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm từ đó giúp đội ngũ nhân viên kinh doanh định hướng được cách thức bán hàng hiện tại nhằm giữ chân khách hàng cũ và gia tăng được lượng khách hàng mới trong tương lai.

Sáng ngày 17/12/2015  tư vấn cho Tổng công ty dịch vụ Viễn thông VNPT – Vinaphone
 Nội dung của buổi tư vấn gồm: Thống nhất lại một lần nữa về kịch bản hội thảo và phân công cho các Ban; tư vấn về xây dựng E – Learning ; xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí; triển khai Khung năng lực tại TCT; chuẩn bị các khóa học
   Bằng những kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế  của mình, Tiến sỹ đã cùng Ban nhân sự VNPT – Vinaphone lên kế hoạch triển khai, phương án dự kiến và cách thức triển khai phù hợp với hoạt động tổ chức của VNPT – Vinaphone.

Ngày 31/12/2015 tư vấn cho Công ty Thời trang nam công sở Veneto.
Nội dung của buổi tư vấn nhằm xây dựng chiến lược phát triển cho năm 2016; chiến lược marketing nhằm tăng doanh số và kế hoạch Clear Stock hàng tồn kho, chiến lược chạy sale hàng tồn kho từ thời điểm hiện tại đến tết âm lịch 2016 sẽ hoàn thành chỉ tiêu.
Tuy ngày cuối năm rất bận rộn, nhưng anh chị Veneto đã thu xếp thời gian của mình để được Thầy tư vấn, giải quyết những vấn đề còn lo ngại của năm 2015 để bước sang năm mới 2016 với những chiến lược được vạch sẵn để có hướng đi mới mang lại hiệu quả kinh doanh cao. Nhờ đó, anh chị Công ty Veneto đã tự tin hơn để phát triểnThời trang nam công sở Veneto trong năm 2016.

Ngày 31/12/2015 tư vấn cho câu lạc bộ Pi-a louis
Trong buổi tư vấn, Tiến sỹ Đào Xuân Khương cùng với Ban quản lý Câu lạc bộ làm mô hình điều hành để Câu lạc bộ hoạt động quy củ, bài bản và ngày càng chuyên nghiệp hơn nữa như: Tuyển dụng, phân bổ nhân viên các bộ phận, xây dựng quy trình làm việc, quản lý nguyên vật liệu hàng hóa,.. giúp Ban lãnh đạo Câu lạc bộ dễ dàng bao quát công việc và có phương án triển khai hiệu quả hơn.
 
Kết thúc buổi tư vấn, Ban quản lý Câu lạc bộ còn đưa ra những câu hỏi cũng như những câu hỏi, những tình huống và vướng mắc mà Câu lạc bộ đang gặp phải hiện nay mong muốn được Tiến sỹ Đào Xuân Khương giải đáp. Đồng thời, đề xuất Tiến sỹ tiếp tục có thêm những buổi tư vấn hiệu quả và hữu ích cho Câu lạc bộ ngày càng nhiều hơn nữa.
TIN NỔI BẬT
Cuốn sách mới của TS. Đào Xuân Khương “Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Cuốn sách mới của TS. Đào Xuân Khương “Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” 13/09/2023

Cuốn sách được viết dựa trên nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà quản lý muốn đưa ra chiến lược kinh doanh mới và kế hoạch kinh doanh nhằm gia tăng khách hàng mới và doanh thu trong giai đoạn suy thoái kinh tế nhưng chưa biết làm gì và như thế nào để bắt đầu quá trình thay đổi. xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 07/2023

Chương trình đào tạo tháng 07/2023 13/09/2023

1.Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với VNPT Hà Nội tổ chức 2 lớp khóa đào tạo “ Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị cho nhân sự quản lý” lớp 1 : Ngày 12-13/07/2023 , Lớp 2: Ngày 18-19/07/2023 xem thêm