Chương trình đào tạo tháng 9/2022

Ngày 19/11/2022
Ngày 06&07/09/2022 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT tổ chức khoá đào tạo “Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: - Bài 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng và 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp - Bài 2: Hành vi mua hàng của khách hàng và quy trình giúp khách hàng mua hàng - Bài 3: Mô hình tiếp cận khách hàng mới và kỹ năng tìm hiểu nhu cầu khách hàng - Bài 4: Thuyết phục khách hàng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
- Giảng viên nhiệt tình, thân thiện,  chuyên nghiệp, nhiều năng lượng, có sức ảnh hưởng lớn đối với học viên.
- Cách dạy rất hấp dẫn, cuốn hút, dễ hiểu, nhiều kiến thức bổ ích, nhiều nội dung thực hành và sát với thực tế.
- Tích lũy nhiều kinh nghiệm thật, bài học dễ hiểu, có thể áp dụng ngay lập tức.
- Lớp học xây dựng với thời lượng hợp lý, giảng viên truyền tải nội dung gần gũi, đưa lý thuyết áp dụng vào thực tiễn
Kết thúc khóa học viên nắm được:
- Xác định, đánh giá tình trạng khách hàng
- Phương pháp tiếp cận khách hàng
- Nắm được quy trình giúp khách hàng mua hàng
- Nắm được thêm cách nâng cao kỹ năng
- Hiểu thêm về các hành vi, chuẩn mực với khách hàng
- FABE
- Làm bạn với khách hàng
- 3 kĩ năng bán hàng
- 6 bước bán hàng
- Kĩ năng thuyết phục khách hàng
- Quy trình bán hàng
- Cách tiếp cận khách hàng mới
- Giúp khách hàng mua hàng
- Thái độ trong công việc
- Chăm sóc khách hàng doanh nghiệp
- Kỹ năng bán hàng
- Các năng lực của nhân viên kinh doanh, mô hình KSA
- 6 cách chốt hợp đồng
 
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.83/ 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.77/ 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.73/ 5

2. Ngày 13-14/9/2022 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với VNPT Thành Phố Hồ chí Minh tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng quản trị - điều hành công việc hiệu quả” cho đội trưởng đương nhiệm và đội trưởng nguồn

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho giảng viên nội bộ như sau: Nội dung 1: Quản trị chất lượng công việc. Nội dung 2: Quản trị lập kế hoạch(5 bước). Nội dung 3: Quản trị mục tiêu- SMART. Nội dung 4: Quản trị Thời gian – Mô hình 4Q Nội dung 5: Quản trị nhân sự - 4 phong cách triển khai công việc. Nội dung 6: Quản trị khách hàng - 5 giai đoạn trong hành vi của khách hàng. Nội dung 7: Quản trị trải nghiệm khách hàng. Nội dung 8: Thực hành - Hỏi đáp.
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
-Thầy rất vui vẻ và trình bày cách giảng sinh động
-Kiến thức thiết thực cho quản lý nhân viên và chăm sóc khách hàng
-Nội dung dễ ngắn hữu sát thực tế
-Học được kỹ năng quản trị, điều hành công việc cấp cơ sở
 
Kết thúc khóa học viên nắm được:
- Kĩ năng trong quá trình làm việc cách thức tiếp cận khách hàng
- Trang bị thêm nhiều kiến thức thực tế, trải nghiệm khách hàng
- Phân công công việc
- Phương pháp lập kế hoạch
- Phương pháp bán hàng
- Áp dụng SMART

Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.97/ 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.97/ 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.91/ 5
 
3. Ngày 15/09/2022 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Wincomerce Hồ Chí Minh tổ chức khoá đào tạo “Quản trị khách hàng hiệu quả”
Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Nội dung 1 : Hành vi mua của khách hàng – 5 bước gia tăng khách hàng mới. Nội dung 2: Mô hình hành vi ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Nội dung 3: Phương pháp nâng cao chất lương dịch vụ trong siêu thị - SERVQUAL. Nội dung 4 : Thực hành - Áp dụng - Đúc kết
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
- Giảng viên kinh nghiệm, nhiều năng lượng
- Bài học thực tiễn hay ứng dụng tốt vào công việc
- Thầy giảng dễ hiểu. Nội dung dễ tiếp thu
-  Thầy giảng có nhiều ví dụ thực tế
Kết thúc khóa học viên nắm được:
- Học thêm được kiến thức để áp dụng vào công việc. Áp dụng được vào thực tế
- Cho thêm kỹ năng để tăng hiệu quả trong kinh doanh
- Nhìn nhận những giá trị cần thiết còn thiếu sót
- Bài đào tạo dễ hiểu, dễ áp dụng, Có nhiều ví dụ thực tế
- Hiểu được từ đó có khách hàng hành động để phục vụ khách hàng tốt hơn
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.83/ 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.87/ 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.63/ 5

4. Ngày 19&20/9/2022 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Traphaco Hồ Chí Minh tổ chức khoá đào tạo "Lập kế hoạch - Triển khai - Đào tạo - Giám sát bán hàng hiệu quả" cho đội quản lý của Traphaco
 
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho giảng viên nội bộ như sau: Nội dung 1:4 công việc của quản lý kinh doanh Nội dung 2: 5 bước quy trình lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả Nội dung 3: thiết lập mục tiêu cho bản thân và nhân viên từ mục tiêu sếp giao – công thức SMART Nội dung 4: Tìm và lựa chọn phương án tối ưu Nội dung 5: phong cách triển khai công việc cho nhân viên – 4 phong cách triển khai Nội dung 6: Đào tạo và kèm cặp nhân viên đủ năng lực làm việc- công thức EDAC Nội dung 7 : Giám sát và phát hiện vấn đề Nội dung 8: Xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
- Hấp dẫn, dễ hiểu, chi tiết
- Dễ hiểu, áp dụng thực tế được ngay
- Trực quan, sinh động
 
Kết thúc khóa học viên nắm được:
-Cách thức lập kế hoạch- triển khai, Đào tạo- giám sát, bán hàng hiệu quả
- Rất tốt cho những người quản lý cấp trung
- Nội dung đào tạo cần thiết cho tình hình hiện tại của cấp quản lý
- Có tính thực hành cho học viên
- Nhiều phương pháp để triển khai
- Nội dung thực tiễn, cách lập kế hoạch mang lại hiệu quả cao
- Nắm cơ bản các kĩ năng xây dựng kế hoạch, công tác quản lý cấp trung và cơ cấu tổ chức

Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.69/ 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.71/ 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.54/ 5

 
5. Ngày 21&22/9/2022 TS. Đào Xuân Khương đã phối hợp với Vicem Hoàng Thạch tổ chức khoá đào tạo " Phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng và đàm phán hiệu quả"
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho nhân viên thương vụ và cán bộ làm công tác thị trường như sau: Nội dung 1: Tư duy về dịch vụ và chăm sóc khách hàng Nội dung 2: Lập kế hoạch đàm phán và thương lượng hiệu quả
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
- Giảng viên tâm huyết, nhiệt tình, phương pháp giảng cuốn hút, dễ hiểu, có nhiều dẫn chứng sát với thực tế
- Không khí lớp học thoải mải, vui vẻ, thầy giảng nhiều kiến thức, tương tác lớp học hiệu quả
- Tổ chức thực hành và tương tác với học viên hiệu quả
- Xây dựng tài liệu hay, dễ hiểu
 Kết thúc khóa học viên nắm được:
- Khóa học được thiết kế nội dung gần gũi, bám sát và áp dụng được trong công việc và đời sống
- Cách kèm cặp thực tế nhân viên: đúc kết được điểm mạnh/ yếu nhân viên'
- Tăng kỹ năng thông qua các tình huống
- Nội dung khóa học hữu ích, thiết thực, sát với công việc của học viên, có tính ứng dụng cao
- Nội dung khóa học gắn với công việc thương vụ

Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.92/ 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.83/ 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.75/ 5

 
6. Ngày 26&27/9/2022 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Traphaco Hà Nội tổ chức khoá đào tạo "Lập kế hoạch - Triển khai - Đào tạo - Giám sát bán hàng hiệu quả" cho đội quản lý khối kinh doanh
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung dành cho giảng viên nội bộ như sau: Nội dung 1:4 công việc của quản lý kinh doanh Nội dung 2: 5 bước quy trình lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả Nội dung 3: thiết lập mục tiêu cho bản thân và nhân viên từ mục tiêu sếp giao – công thức SMART Nội dung 4: Tìm và lựa chọn phương án tối ưu Nội dung 5: phong cách triển khai công việc cho nhân viên – 4 phong cách triển khai Nội dung 6: Đào tạo và kèm cặp nhân viên đủ năng lực làm việc- công thức EDAC Nội dung 7 : Giám sát và phát hiện vấn đề Nội dung 8: Xác định nguyên nhân và đưa ra giải pháp
Khóa học được học viên nhận xét tích cực:
- Phong cách truyền đạt cụ thể, áp dụng thực tế để thảo luận tìm ra cách làm đúng của một vấn đề
- Giảng viên giảng dạy rõ ràng, ngắn gọn, thực tế, dễ hiểu
- Thầy có những "key" để học viên có thể nhớ bài nhanh
- Trực quan, sinh động, thực tế, hữu ích
- Bài giảng cuốn hút, dễ nhớ
 
Kết thúc khóa học viên nắm được:
- Nội dung đào tạo sát đúng với thực tế công việc đang triển khai
- Tính ứng dụng cao, thiết thực, cụ thể
- Nội dung giảng dạy sát thực tế, giúp hiểu rõ hơn về công cụ Smart, cách thức lập kế hoạch
- Khóa học đã trang bị nhiều kiến thức trong quá trình hoạt động của chi nhánh
- Phù hợp, sát với thực tế công việc hiện tại đang làm. Dễ hiểu để áp dụng thực tế công việc
- Hiểu hơn về chiến lược và để có thể áp dụng xây dựng mục tiêu cá nhân phù hợp nhất( xây dựng kế hoạch làm việc)
- Chương trình học thú vị, nhiều kiến thức hấp dẫn mang tính thực tế
- Hiểu thêm về những công việc cụ thể người quản lý cần làm
- Giúp cho bản thân hiểu rõ hơn về lập kế hoạch
- Triển khai, đào tạo, giám sát các mục tiêu tốt hơn

Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.69/ 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.71/ 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.69/ 5
 
TIN NỔI BẬT
Cuốn sách mới của TS. Đào Xuân Khương “Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Cuốn sách mới của TS. Đào Xuân Khương “Mô hình xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” 13/09/2023

Cuốn sách được viết dựa trên nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà quản lý muốn đưa ra chiến lược kinh doanh mới và kế hoạch kinh doanh nhằm gia tăng khách hàng mới và doanh thu trong giai đoạn suy thoái kinh tế nhưng chưa biết làm gì và như thế nào để bắt đầu quá trình thay đổi. xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 07/2023

Chương trình đào tạo tháng 07/2023 13/09/2023

1.Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với VNPT Hà Nội tổ chức 2 lớp khóa đào tạo “ Bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị cho nhân sự quản lý” lớp 1 : Ngày 12-13/07/2023 , Lớp 2: Ngày 18-19/07/2023 xem thêm