Chương trình đào tạo tháng 8/2019

Ngày 04/10/2019
Ngày 01 tháng 08 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hải Minh tổ chức đào tạo khóa “Lập kế hoạch bán hàng hiệu quả”
Trong ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:
Nội dung 1: 5 bước lập kế hoạch bán hàng từ chỉ tiêu được giao
Nội dung 2: Biến mục tiêu thành SMART
Nội dung 3: Tìm và chọn giải pháp tối ưu
Nội dung 4: Mô hình 4Q – Triển khai công việc hiệu quả
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Phương pháp giảng dạy của thầy rất thực tế, ứng dụng nhiều vào công việc, tính thực tiễn cao, giảng viên vui tính dạy nhiệt tình dễ hiểu, không khí vui vẻ, dễ hiểu, thoải mái, thầy có chuyên môn sâu, giúp hiểu hơn về kế hoạch bán hàng
 
Sau khóa học, các học viên nhận xét nội dung học thiết thực, xác định được việc nào cần thực hiện trước sau, giúp học viên xác định được việc lập kế hoạch bán hàng việc triển khai công việc, áp dụng trực tiếp trên công việc, dễ hiểu, giúp làm rõ hơn quy trình lập kế hoạch công việc cho bản thân và nhận thấy nhiều bất cập trong quá trình sắp xếp thực hiện công việc trước đây.
 
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV: 4.93/5
Phương pháp giảng dạy: 4.93/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.87/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

Ngày 03 và 04 tháng 08 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với TTKD VNPT Tây Ninh tổ chức khóa đào tạo “Xây dựng, quản trị và phát triển kênh phân phối”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Đánh giá kênh hiện tại & phát triển kênh phân phối mới Ngày 2: Quản trị kênh phân phối
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy truyền đạt dễ hiểu, hay, gần gũi thực tế, dễ dàng áp dụng vào công việc, bài giảng của thầy có tính thực tiễn cao, chuyên môn thầy rất tốt. Nội dung học sát thực tế, và ứng dụng luôn lý thuyết vào thiết lập kpp với địa phương của học viên, phương pháp giảng dạy sinh động khoa học.
 
Sau khóa học, các học viên nắm được các quy trình, phương pháp cơ bản để xây dựng kênh phân phối hiệu quả, giúp học viên nhìn toàn cảnh về kpp và lên kế hoạch tạo kênh mới, nhận biết KHMT từ thông tin kênh có sẵn và các bài thực hành rất sát với thực tế, trực tiếp áp dụng được vào các công việc hiện tại.
 
 Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.81/5
Phương pháp giảng dạy: 4.81/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.81/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

 
Ngày 06 & 07/08/2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực cần có giao dịch viên & 6 cấp độ chốt đơn hàng Bài 2: Hành vi mua khách hàng & kỹ năng tiếp cận khach hàng hiệu quả Bài 3: Phát triển kỹ năng tìm hiểu nhu cầu & giới thiệu dịch vụ thuyết phục Bài 4: Chăm sóc khách hàng & chất lượng dịch vụ tại phòng giao dịch
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy giảng rất rõ ràng, dễ hiểu, dễ tiếp thu, rất thực tế đối với các ví dụ có thể áp dụng ngay được vào công việc.
Sau khóa học, các học viên đã học được thêm các kiến thức về bán hàng, cách chốt đơn hàng, cách chăm sóc khách hàng hiệu quả, cách tiếp cận với khách hàng.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.94/5
Phương pháp giảng dạy: 4.92/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.75/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

 

Ngày 11 và 12 tháng 08 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với TTKD VNPT Vĩnh Phúc tổ chức khóa đào tạo “Xây dựng, quản trị và phát triển kênh phân phối”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:
Ngày 1: Đánh giá kênh hiện tại & phát triển kênh phân phối mới Ngày 2: Quản trị kênh phân phối

Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy giáo giảng nhiệt tình, dễ hiểu, dễ áp dụng vào công việc hiện tại; các bài tập áp dụng ngay vào thực tiễn công việc, giúp học viên nhận thức được rõ hơn về kpp, từ đó biết cách xây dựng, tìm kiếm, phát triển kênh phân phối; Tăng kinh nghiệm, học thêm các phương pháp để quản trị kênh phân phối

 
Sau khóa học, các học viênđã biết cách xây dựng kênh, phát triển kênh mới và đánh giá đạt hiệu quả cao của kênh; Giúp các học viên tạo được kênh BH mới, tìm và lọc được tệp KHMT, gia tăng KH mới, giữ KH trung thành, đánh giá điểm bán ủy quyền, xây dựng kênh bán hàng sim thẻ.
 Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.90/5
Phương pháp giảng dạy: 4.90/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.68/5

Ngày 11 và 12 tháng 08 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với TTKD VNPT Vĩnh Phúc tổ chức khóa đào tạo “Xây dựng, quản trị và phát triển kênh phân phối”

 
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Đánh giá kênh hiện tại & phát triển kênh phân phối mới Ngày 2: Quản trị kênh phân phối

Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy giáo giảng nhiệt tình, dễ hiểu, dễ áp dụng vào công việc hiện tại; các bài tập áp dụng ngay vào thực tiễn công việc, giúp học viên nhận thức được rõ hơn về kpp, từ đó biết cách xây dựng, tìm kiếm, phát triển kênh phân phối; Tăng kinh nghiệm, học thêm các phương pháp để quản trị kênh phân phối

 
Sau khóa học, các học viênđã biết cách xây dựng kênh, phát triển kênh mới và đánh giá đạt hiệu quả cao của kênh; Giúp các học viên tạo được kênh BH mới, tìm và lọc được tệp KHMT, gia tăng KH mới, giữ KH trung thành, đánh giá điểm bán ủy quyền, xây dựng kênh bán hàng sim thẻ.
 Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.90/5
Phương pháp giảng dạy: 4.90/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.68/5

Ngày 20 & 21/08/2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng”
 
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực cần có giao dịch viên & 6 cấp độ chốt đơn hàng Bài 2: Hành vi mua khách hàng & kỹ năng tiếp cận khach hàng hiệu quả Bài 3: Phát triển kỹ năng tìm hiểu nhu cầu & giới thiệu dịch vụ thuyết phục Bài 4: Chăm sóc khách hàng & chất lượng dịch vụ tại phòng giao dịch
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy giáo giảng hay, nhiệt tình, dễ hiểu, các phương pháp giảng dạy khoa học, logic; bài tập thực tế, dễ hiểu, dễ áp dụng vào công việc; phù hợp với nhu cầu của học viên.
Sau khóa học, các học viên đã học được thêm các kiến thức về bán hàng, nâng cao kỹ năng bán hàng và CSKH; biết cách ứng xử và nói chuyện với KH; tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng; nâng cao tính chuyên nghiệp trong khi đang làm việc…
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.84/5
Phương pháp giảng dạy: 4.86/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.65/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

Từ ngày 22 đến 23 tháng 08 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH DENSO Việt Nam tổ chức đào tạo khóa “Nhận thức vai trò của người quản lý”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Công việc nhà Quản lý và Lập kế hoạch hiệu quả, Bài 2: Giao việc và Kèm cặp nhân viên hiệu quả, Bài 3: Giám sát và hỗ trợ nhân viên giải quyết vấn đề, Bài 4: Tạo động lực hiệu quả làm việc cho nhân viên
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy giảng rất dễ hiểu và thực tế, giọng truyền cảm, ngôn từ súc tích, dễ tiếp thu, không bị nhàm chán, thầy rất tâm huyết, truyền đạt nhiệt tình cho tất cả học viên, thầy chắt lọc nội dung dạy rất thực tế để học viên dễ hiểu hơn. Khóa học có tính thực tiễn, rất thực tế, gần gũi, dễ hiểu, dễ áp dụng, nội dung phong phú, ví dụ dễ hiểu, giải đáp được những khúc mắc, khó khăn trong công việc
Sau khóa học, các học viên học được phương pháp để phân công trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng, kiểm tra, giám sát và tạo động lực hiệu quả, giúp tránh được các trạng thái căng thẳng do quá tải, mất khả năng kiểm soát, cách lập mục tiêu cho công việc, giúp học viên có cách thức sắp xếp lại công việc một cách khoa học và rõ ràng, từ đó nâng cao hiệu suất và hiệu quả làm việc tại công ty.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV: 4.67/5
Phương pháp giảng dạy: 4.61/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.56/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

 
Ngày 27 và 28 tháng 08 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Trà Vinh tổ chức đào tạo khóa “Quản trị, xây dựng và phát triển kênh phân phối”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Đánh giá kênh hiện tại & phát triển kênh phân phối mới, Bài 2: Quản trị kênh phân phối
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy dạy hay, nhiều kinh nghiệm, ví dụ thực tế, giảng nhiệt tình, tâm huyết. Giảng viên có chuyên môn sâu và hiểu biết thực tế công việc, kiến thức được thầy truyền đạt liên tục giúp học viên tập trung hưởng ứng và áp dung được vào công việc thực tiễn, phương pháp giảng dạy dễ hiểu, đúng thực trạng của công ty, thầy tương tác với học viên tạo không khí hào hứng và đưa ra những phương pháp giúp đánh giá lại cách làm việc của học viên làm sao để lập và thực hiện kế hoạch hiệu quả. Khóa học đạt được mục tiêu đề ra, có tính ứng dụng vào công việc hiện tại theo mô hình mới, nội dung đảm bảo, phương pháp giảng dạy khoa học, dễ hiểu, buổi tập huấn rất thiệt thực, tài liệu và cách giảng dạy rất rõ ràng và súc tích, học viên được học theo nhóm và được thực hành nên học viên rất nhanh bắt nhịp, tạo ra các bài tập sát với thực tế và hỗ trợ cho người học có tác phong làm việc theo nhóm, giúp cho học viên nắm bắt được nhiều ý và các tình huống
Sau khóa học, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản để có thể vận dụng được vào công việc thực tế, hiểu rõ được vai trò của công tác quản lý kênh, thành viên kênh phân phối, nắm được quy trình quản lý kênh hiệu quả, biết cách phân loại và đánh giá hiệu quả của kênh mình đang quản lý, từ đó giúp quản lý kênh có thể phát triển kênh một cách tối ưu nhất
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV: 4.76/5
Phương pháp giảng dạy: 4.63/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.49/5
 
Từ ngày 29 đến 30 tháng 08 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty FPT Software Hà Nội tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực người đàm phán và lập kế hoạch trước khi đàm phán, Bài 2: Quy trình đàm phán hiệu quả, Bài 3: Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trực diện với khách hàng, Bài 4: Phong cách đàm phán, phương pháp từ chối và chiến lược với khách hàng
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy có phong cách truyền tải nội dung rất hay, tạo không khí sôi nổi, vui vẻ, không bị áp lực trong lớp học, thầy nhiệt tình, đưa nhiều ví dụ thú vị và thực tiễn, cung cấp nhiều kiến thức, công cụ, kinh nghiệm phong phú trong việc đàm phán và thương lượng với khách hàng. Khóa học có tính thực tiễn, rất thực tế, gần gũi với công việc, dễ hiểu, dễ áp dụng vào thực tế, nội dung phong phú, ví dụ dễ hiểu, giải đáp được những khúc mắc, khó khăn trong công việc
Sau khóa học, các học viên học được cung cấp quy trình đàm phán chuyên nghiệp, biết cách xử lý tình huống, thương lượng trong nội bộ và khách hàng hiệu quả, biết cách lập kế hoạch trước khi đàm phán và những yếu tố quyết định sự thành công của buổi đàm phán, nắm được phong cách đàm phán, hoạch định chiến lược với khách hàng
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV: 5.00/5
Phương pháp giảng dạy: 5.00/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.94/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:
TIN NỔI BẬT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 01/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 01/2020 18/02/2020

Ngày 02-04/01/2020 Công ty KCP đã phối hợp Trung tâm kinh doanh VNPT Đắk Lắk tổ chức đào tạo khóa “Lập kế hoạch, tổ chức giám sát và đánh giá công việc hiệu quả” tại Đắk Lắk xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THÁNG 01/2020

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THÁNG 01/2020 18/02/2020

NGÀY 06/01/2020 TƯ VẤN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA Sau khi cùng lãnh đạo công ty trao đổi về tình hình thị trường trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt hiện nay, với kinh nghiệm thực tế của mình Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong việc kinh doanh của công ty. xem thêm