Chương trình đào tạo tháng 7/2018

Ngày 17/08/2018
Ngày 06 & 07.07.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT Khánh Hòa tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng dịch vụ VNPT - Vinaphone qua điện thoại” của VNPT Khánh Hòa.
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: § Bài 1: Cơ sở dữ liệu, năng lực cần có của Giao dịch viên và 6 cấp độ bán hàng qua điện thoại § Bài 2: Hành vi mua của khách hàng và Quy trình bán hàng qua điện thoại § Bài 3: Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và tìm hiểu nhu cầu § Bài 4: Kỹ năng giới thiệu dịch vụ & thuyết phục khách hàng qua điện thoại.
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Phương pháp giảng sôi nổi làm hào hứng học viên, ví dụ thực tế dễ hiểu, sinh động, gần gũi, được cung cấp thêm nhiều thông tin kiến thức bổ ích, sát thực nhu cầu công việc thực tế tại cơ quan, ứng dụng ngay thực tế, có tính khả thi cao, dễ nhớ (logic). Thầy hài hước, vui vẻ, có trình độ, kiến thức sâu rộng, phương pháp trình bày khoa học, dễ tiếp thu. Nội dung ngắn gọn - Thực tiễn, được học hỏi mô hình bán hàng chuyên nghiệp qua điện thoại, khóa học hào hứng giúp tăng độ hiểu biết và kỹ năng, thực tế và lôi cuốn, lý thuyết và thực hành xen kẽ dễ nắm kiến thức.
  Sau khóa học, các học viên đã có thể  hiểu nhiều hơn về cách giao tiếp, ứng xử, kỹ năng để tiếp cận và phát triển được doanh số, doanh thu, kiến thức học có thể vận dụng tốt vào công việc, nắm được cách thức thực hiện việc telesales. Biết cách phát hiện nhu cầu khách hàng, lắng nghe, đồng cảm khách hàng, thuyết phục khách hàng và hỗ trợ khách hàng về dịch vụ, chuẩn bị dữ liệu. Có kỹ năng khái quát hóa, mô hình giao tiếp qua điện thoại hiện đại, và biết cách chốt hợp đồng.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.90/5
Phương pháp giảng dạy: 4.92/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.61/5

Ngày 10 & 11.07.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT Hà Nội tổ chức đào tạo khóa “Phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng nâng cao” của VNPT HN.

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Chăm sóc khách hàng, sự hài lòng và chất lượng phục vụ, Bài 2: Bản đồ trải nghiệm khách hàng, năng lực người phục vụ, Bài 3: Nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng chủ động-Cuộc gọi outbound, Bài 4: Nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng bị động-Cuộc gọi inbound
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Phương pháp giảng ngắn gọn, Thầy Khương đưa vấn đề học vào thực tế cuộc sống rất dễ hiểu, được cung cấp thêm nhiều thông tin kiến thức bổ ích, giảng viên giảng hay, giảng thực tế ( các ví dụ đi sâu vào thực tế cuộc sống) với công việc đang làm, có khả năng áp dụng trong thực tế,. giảng viên vui nhộn, không nhàm chán, các kiến thức được vận dụng rất gần gũi và sát với thực tế giúp học viên nâng cao được kỹ năng chăm sóc khách hàng, có lý thuyết và có bài tập thực hành giúp điện thoại viên dễ  dàng áp dụng vào công việc hàng ngày.
  Sau khóa học, các học viên đã có thể đánh giá hiểu thêm về tâm lý khách hàng,  cách giải quyết vấn đề khoa học hơn, nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng, , rút ra được kinh nghiệm khi tiếp xúc với khách hàng, có lý thuyết và có bài tập thực hành giúp điện thoại viên dễ  dàng áp dụng vào công việc hàng ngày, giúp nhân viên bán hàng hiểu rõ hơn về công việc mình phải làm, có thêm kỹ năng chăm sóc khách hàng, hiểu thêm tâm lý khách hàng, có thêm kỹ năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.79/5
Phương pháp giảng dạy: 4.74/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.48/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

Ngày 16& 17.07.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT Thái Bình tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Thái Bình

Trong khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Buổi 1: Năng lực nhân viên bán hàng chuyên nghiệp Buổi 2: Quy trình bán hàng chuyên nghiệp Buổi 3: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục hiệu quả trong bán hàng Buổi 4: Chất lượng dịch vụ trong bán hàng và CSKH
Khóa học đã được các anh chị học viên nhận xét rất tích cực: Phương pháp giảng rõ ràng, dễ hiểu, kiến thức gắn với thực tế, thể hiện được tính chất, mục đích chuyên môn. Ứng dụng thực tiễn dễ dàng, bài học dễ hiểu áp dụng vào thực tế công việc bán hàng cao. Kiến thức có nhiều đổi mới, sát thực tế, thể hiện được tính chất, mục đích chuyên môn. Khóa học với nội dung ngắn gọn, xúc tích, thực tế, nội dung sâu sắc, học viên đạt được mong đợi sau khóa học. Dễ vận dụng vào thực tế công việc, bổ sung được những phương pháp, kỹ năng bán hàng tốt hơn
Sau khóa học, các học viên củng cố được kiến thức về người bán hàng tại VNPT, khả năng cao khi tiếp xúc khách hàng, nâng cao trình độ khi giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ, và thực hiện được phương pháp gia tăng nhận biết để phát triển khách hàng mới. Biết cách thuyết phục, tư vấn khách hàng, lấy khách hàng từ đối thủ. Chú trọng sử dụng bán hàng theo cấp độ giải pháp, xác định lượng tồn trong điểm bán theo mẫu biểu từ đó ứng dụng tốt vào công việc hiện tại
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.70/5
Phương pháp giảng dạy: 4.68/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.45/5
Sau buổi đào tạo các anh chị còn muốn Tiến sĩ Đào Xuân Khương cung cấp thêm các chương trình đào tạo về các kỹ năng như sau: cách bố trí và đánh giá phát triển kênh phân phối, khảo sát và tư vấn khách hàng, phát trển mạng lưới bán hàng online, tăng khách hàng mới từ phương pháp mới, bán hàng cho kênh điểm bán, các kỹ năng cần thiết để bán hàng.
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

Ngày 18 & 19.07.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT Hải Dương tổ chức đào tạo khóa “Xây dựng, quản trị và phát triển kênh phân phối” tại Hải Dương.

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: § Ngày 1: Đánh giá kênh hiện tại & phát triển kênh phân phối mới § Ngày 2: Quản trị kênh phân phối
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Phương pháp giảng dễ hiểu, thoải mái khi học,  ngắn gọn, thực tiễn, có ví dụ thực tế với công việc. Thầy giảng trực diện, nghiêm, nhanh, và hiệu quả, có sự tương tác giữa giáo viên và học viên cao. Kiến thức sát với yêu cầu thực tế, tập trung vào kênh, thành viên kênh, áp dụng đầy đủ vào thực tiễn, giúp học viên hình thành được khái niệm về kênh phân phối và phương pháp quản lý cũng như đánh giá có hệ thống toàn bộ hệ thống kênh phân phối tại địa bàn TP Hải Dương. Nội dung kênh phân phối bám sát thực tế công việc đang phát sinh và còn khó khăn/ tồn tại ở địa bàn. Bài giảng rõ ràng, sát với thực tế công việc của VNPT.
Sau khóa học, các học viên đã hiểu được cách giá kênh phân phối, thiết kế kênh mới, quản lý và xây dựng kênh phân phối cũng như kênh bán hàng. Đánh giá được thực trạng, phương hướng trong tương lai, mục tiêu tiếp theo. Biết cách tiếp cận và tìm kiếm khách hàng mục tiêu để có thể tăng doanh số.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.68/5
Phương pháp giảng dạy: 4.64/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.44/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

Ngày 20.07.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH MAXI S.G tổ chức đào tạo khóa “Nâng cao cấp độ kinh doanh và lãnh đạo” tại Hồ Chí Minh.

Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: { 6 cấp độ phát triển kinh doanh{ 3 năng lực người làm kinh doanh{ 5 bước phát triển khách hàng mới{ Công thức thuyết phục khách hàng để khách hàng mua đơn hàng đầu tiên – FABE { 4 yếu tố tạo lòng tin{5 cấp độ lãnh đạo nhóm đỉnh cao
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy giảng chi tiết vào đúng sản phẩm và cách kinh doanh hệ thống hiện tại, lý thuyết sát với sản phẩm, quy trình bán hàng thực tế, kiến thức trực quan sinh động - dễ hiểu - dễ nhớ, có thể ứng dụng thực tế, ngắn gọn và đúng trọng tâm. Thầy giải đáp, hỗ trợ các thắc mắc thường gặp trong kinh doanh.Buổi học thật hữu ích, thầy giáo giảng dạy rất hay, gần gũi với học viên, đi vào chi tiết cụ thể, tính xác thực cao.
Sau khóa học, các học viên thu thập được nhiều kiến thức bổ ích, giúp nâng cao kỹ năng bán hàng và giao tiếp với nhóm, phát triển được khách hàng mới. Biết các cấp độ lãnh đạo nhóm đỉnh cao, hiểu được các cấp độ phát triển kinh doanh và năng lực của người làm kinh doanh. Nắm vững được 4 yếu tố tạo lòng tin để gây dựng lòng tin với khách hàng, biết cách thuyết phục khách hàng mua đơn đầu tiên.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.91/5
Phương pháp giảng dạy: 4.88/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.86/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

 

Ngày 23, 24 & 25.07.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Viễn Thông Hà Nội tổ chức đào tạo khóa “Xây dựng, quản trị và phát triển kênh phân phối” tại Hà Nội.

 
Trong 03 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Vai trò quản lý và lập kế hoạch hiệu quả Bài 2: Tổ chức công việc hiệu quả tới nhân viên Bài 3: Giám sát công việc hiệu quả - Quy trình 7 bước Bài 4: Tuyển dụng, đào tạo nhân viên hiệu quả Bài 5: Đánh giá hiệu quả làm việc
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực:            Thầy thân thiện, vui vẻ tạo sự thoải mái cho học viên, tạo được thói quen thảo luận và làm việc nhóm, đã mang lại những phương pháp và cách thức làm việc mới, việc giảng và học dễ hiểu, tiếp thu, các cách giải rõ ràng liên kết thực tiễn dễ tiếp thu. Nắm được những kiến thức cơ bản trong vai trò của người lãnh đạo và năng lực cần có của người lao động. Khoá học trực quan, cô đọng, dễ hiểu, tạo cho học viên nhận thức được khái quát của người quản lý rất tốt.
Sau khóa học, các học viên biết cách lập kế hoạch, tổ chức công việc, đánh giá và giám sát nhân viên. Đồng thời có thể tạo động lực, xác định được mục tiêu, và tiêu chí tuyển chọn nhân viên. Nội dung học có tính áp dụng thực tế cao có thể vào công việc tốt, hiệu quả.
 Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.70/5
Phương pháp giảng dạy: 4.78/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.52/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

Ngày 27 & 28.07.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH Denso Việt Nam tổ chức đào tạo khóa “Nhận thức vai trò người quản lý” tại Công ty TNHH Denso Việt Nam.

Các nội dung được giảng viên thầy Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: § 4 vai trò của Quản lý và Lập kế hoạch công việc hiệu quả § Giao việc và kèm cặp nhân viên hiệu quả § Giám sát và hỗ trợ nhân viên giải quyết vấn đề § Tạo động lực làm việc hiệu quả cho nhân viên
      Buổi đào tạo diễn ra 02 ngày trong không khí sôi nổi, năng động, lôi cuốn với sự phối hợp nhiệt tình của Tiến sỹ Đào Xuân Khương và thái độ học tập tích cực, nghiêm túc của học viên đã góp phần tạo nên những thành công cho khóa học. Theo đánh giá của các anh chị học viên:
Khả năng khuyến khích học viên tham gia tích cực đạt 4.67/5.
Trả lời câu hỏi, thắc mắc của học viên đạt 4,57/5.
Phương pháp trình bày đạt 4,52/5
Bằng kiến thức và kinh nghiệm quản lý và giảng dạy tại các doanh nghiệp Việt Nam, thầy Đào Xuân Khương đã giúp các anh chị học viên nhận thức về quản lý là như thế nào, hiểu rõ vai trò người quản lý, cách trở thành người quản lý tốt, nắm vững được các khái niệm và công cụ về quản lý. Học viên có thêm kỹ năng thực hành áp dụng thực tế trong quá trình học và những hữu ích cho công việc trong tương lai.
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

Ngày 08/7, 29/7 & 12/08/2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam tổ chức khoá đào tạo: “Nâng cao giá trị người thợ thi công” tại Ninh Thuận, Vũng Tàu và Kiên Giang.

Các nội dung được giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương trao đổi và chia sẻ cùng anh, chị học viên của công ty gồm: Xây dựng hình ảnh người thơ thi công chuyên nghiệp, Công thức gia tăng giá trị cho khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ thi công, công thức gia tăng khách hàng mới
Với sự nhiệt tình, thân thiện, vui tính, cách giảng dạy thu hút, lối trình bày hài hước, không gây nhàm chán, Giảng viên đưa ra những ví dụ rất thực tế để học viên có thể hiểu hết được bài giảng mà không bị nhàm chán, Các ví dụ minh họa chi tiết và gần guĩ của Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang lại một cách tiếp cận mới, nhiều kiến thức về công việc thi công của người thợ, các kỹ năng mà một người thợ cần phải có, giúp người thợ thi công tư vấn được nhiều công trình mà không cần giảm giá, gia tăng lực lượng khách hàng mới,
Với lòng nhiệt huyết yêu nghề và phong cách giảng dạy chuyên nghiệp, lôi cuốn, kiến thức ngắn gọn, dễ nhớ Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã chia sẻ một cách say mê cuốn hút khiến học viên tham gia hăng hái và nhiệt  tình vào khóa học.
Dưới đây là một số hình ảnh về khóa học:

Ngày 30 & 31.07.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT HCM tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” tại TP. HCM.

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Đàm phán thành công hay thất bại Bài 2: Quy trình đàm phán thành công Bài 3: Phát triển kỹ năng giao tiếp - Xây dựng mối quan hệ với đối tác Bài 4: Các chiến lược đàm phán và trường hợp ứng dụng
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy có giọng nói nghe rõ, vui, gây tập trung, dễ hiểu, thân thiện, kỷ luật, truyền cảm hứngphương pháp giảng dạy rất tốt, rất nhiệt tình, kiến thức rộng, bài giảng thực tế, hoà đồng, gần gũi với học viên. Trọng tâm đơn giản, dễ hiểu, áp dụng thực tế, giúp nắm được quy trình các bước chuẩn bị trong đàm phán. Kiến thức thực tế, chuyên sâu, nội dung ngắn gọn từ đó áp dụng vào công việc tốt. Khoá học có sự liên kết rất sâu và chi tiết, hệ thống lại được các kiến thức đã được vận dụng
Sau khóa học, các học viên đã  hiểu được nội dung của khoá học và áp dụng vào thực tế. Học viên có thêm kiến thức và kỹ năng khi tiếp xúc khách hàng. Biết cách xây dựng các phương án dự phòng trong quá trình đàm phán, phân tích điểm mạnh và điểm  yếu của khách hàng, xây dựng kế hoạch trong đàm phán và thu thập thông tin. Nhận diện được các thu thập và phân tích dữ liệu đưa ra quyết định và những cách nhượng bộ và giải quyết mâu thuẫn.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.89/5
Phương pháp giảng dạy: 4.87/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.71/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 10/2021

Chương trình đào tạo tháng 10/2021 06/12/2021

Chiều 02, ngày 03/10/2021 & chiều 09, ngày 10/10/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công Ty Cổ Phần công nghệ phần mềm và quảng cáo trực tuyến Megaads tổ chức khoá đào tạo “Quản lý công việc hiệu quả” xem thêm