Chương trình đào tạo tháng 6/2019

Ngày 19/07/2019
Tháng 05 và Tháng 06 năm 2019 Công ty KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Thanh Hóa tổ chức 02 lớp đào tạo “Quản trị, xây dựng và phát triển kênh phân phối”
Trong 04 ngày điễn ra khóa học lỚP 1: Ngày 22-23/5 và lớp 2: Ngày 10-11/6, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Đánh giá kênh hiện tại & phát triển kênh phân phối mới, Bài 2: Quản trị kênh phân phối
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy dạy hay, nhiều kinh nghiệm, ví dụ thực tế, giảng nhiệt tình, tâm huyết. Giảng viên có chuyên môn sâu và hiểu biết thực tế công việc, kiến thức được thầy truyền đạt liên tục giúp học viên tập trung hưởng ứng và áp dung được vào công việc thực tiễn, phương pháp giảng dạy dễ hiểu, đúng thực trạng của công ty, thầy tương tác với học viên tạo không khí hào hứng và đưa ra những phương pháp giúp đánh giá lại cách làm việc của học viên làm sao để lập và thực hiện kế hoạch hiệu quả. Khóa học đạt được mục tiêu đề ra, có tính ứng dụng vào công việc hiện tại theo mô hình mới, nội dung đảm bảo, phương pháp giảng dạy khoa học, dễ hiểu, buổi tập huấn rất thiệt thực, tài liệu và cách giảng dạy rất rõ ràng và súc tích, học viên được học theo nhóm và được thực hành nên học viên rất nhanh bắt nhịp, tạo ra các bài tập sát với thực tế và hỗ trợ cho người học có tác phong làm việc theo nhóm, giúp cho học viên nắm bắt được nhiều ý và các tình huống
Sau khóa học, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản để có thể vận dụng được vào công việc thực tế, hiểu rõ được vai trò của công tác quản lý kênh, thành viên kênh phân phối, nắm được quy trình quản lý kênh hiệu quả, biết cách phân loại và đánh giá hiệu quả của kênh mình đang quản lý, từ đó giúp quản lý kênh có thể phát triển kênh một cách tối ưu nhất
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV: 4.80/5
Phương pháp giảng dạy: 4.80/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.60/5

Ngày 13.06.2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Cao Bằng tổ chức khóa đào tạo “Lập kế hoạch, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh”
Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Nội dung 1: Quy trình giám sát, phân tích hoạt động kinh doanh 7 bước Nội dung 2: Nguyên nhân giải pháp Nội dung 3: Thực hành tại Cao Bằng – phân tích kinh doanh Nội dung 4: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Bài học thực tế, dễ tiếp thu và khả năng ứng dụng cao vào công việc hiện tại, kích thích tính tò mò của học viên, nắm được các nội dung để xây dựng, phân tích, đánh giá các HD SXKD, và hiểu rõ hơn về lập kế hoạch, phân tích đánh giá HĐSXKD để áp dụng vào công việc hiện tại. Phân tích tìm nguyên nhân, đưa ra giải pháp để công việc đạt hiệu quả
Sau khóa học, các học viên có thể nắm được các cách để phân tích HĐ SXKD, nắm được các kinh nghiệm tìm nguyên nhân, học thêm các kỹ năng làm việc thực tế,  học được 5 công cụ để phân tích HĐ SXKD và nắm được các phương pháp giám sát HĐ SXKD.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4,67/5
Phương pháp giảng dạy: 4.67/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4,42./5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

Ngày 14 và 15 tháng 6 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Cao Bằng tổ chức 2 lớp đào tạo “Kỹ năng bán hàng qua điện thoại dịch vụ VNPT”

Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Xác định khách hàng mục tiêu và Xác định thông điệp với từng dịch vụ Bài 2: Hành vi mua khách hàng và Quy trình bán hàng qua điện thoại hiệu quả Bài 3: Phát triển kỹ năng tiếp cận và giao tiếp qua điện thoại hiệu quả theo kịch bản đã có Bài 4: Kỹ năng thuyết phục và giải quyết các phản đối nếu có
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Bài giảng hay, dế hiểu, dễ nắm bắt, ứng dụng rõ ràng vào thực tế, nhiều bài tập xử lý tình huống đơn giản mà hiệu quả, tìm hiểu rõ các khách hàng mục tiêu, xây dựng kịch bản có nội dung rõ ràng đơn giản và hiệu quả. Học viên học được nhiều ứng dungjt hực tế cao trong ngành dịch vụ và nhất là phát triển được kỹ năng bán hàng qua điện thoại.
 
Sau khóa học, các học viên có thể nắm được các phương pháp để xây dựng được kịch bản bán hàng qua điện thoại, lọc tệp khách hàng tìm khách hàng mục tiêu, nắm được cách nói chuyện trôi chảy, vận dụng và phát huy được kỹ năng của mình để bán hàng thành công
 
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4,67/5
Phương pháp giảng dạy: 4.67/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4,42./5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:

Ngày 17, 18 và 19 tháng 06 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tổ chức khóa học “Quản lý kinh doanh chuyên nghiệp”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Tổ chức hoạt động kinh doanh hiệu quả, Bài 2: Đánh giá kênh hiện tại và Phát triển kênh phân phân phối mới, Bài 3: Quản lý kênh phân phối hiệu quả
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy dạy hay, nhiều kinh nghiệm, ví dụ thực tế, giảng nhiệt tình, tâm huyết. Giảng viên có chuyên môn sâu và hiểu biết thực tế công việc, kiến thức được thầy truyền đạt liên tục giúp học viên tập trung hưởng ứng và áp dung được vào công việc thực tiễn, phương pháp giảng dạy dễ hiểu, đúng thực trạng của công ty, thầy tương tác với học viên tạo không khí hào hứng và đưa ra những phương pháp giúp đánh giá lại cách làm việc của học viên. Khóa học đạt được mục tiêu đề ra, có tính ứng dụng vào công việc hiện tại theo mô hình, nội dung đảm bảo, phương pháp giảng dạy khoa học, dễ hiểu, buổi tập huấn rất thiệt thực, tài liệu và cách giảng dạy rất rõ ràng và súc tích, học viên được học theo nhóm và được thực hành nên học viên rất nhanh bắt nhịp, tạo ra các bài tập sát với thực tế và hỗ trợ cho người học có tác phong làm việc theo nhóm, giúp cho học viên nắm bắt được nhiều ý và các tình huống
Sau khóa học, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản để có thể vận dụng được vào công việc thực tế, hiểu rõ được cách tổ chức công việc cho bản thân và cho nhân viên, thành viên kênh phân phối, nắm được quy trình quản lý kênh hiệu quả, biết cách phân loại và đánh giá hiệu quả của kênh mình đang quản lý, từ đó giúp quản lý kênh có thể phát triển kênh một cách tối ưu nhất
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thứC GV: 4.75/5
Phương pháp giảng dạy: 4.81/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.63/5

Ngày 20 và 21 tháng 06 năm 2019 Công ty KCP đã phối hợp với TTKD VNPT HCM tổ chức đào tạo lớp 1 khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” cho Nhân viên kinh doanh địa bàn.
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực nhân viên bán hàng và 6 cấp độ chốt đơn hàng , Bài 2: Kỹ năng tiếp cận khách hàng & Quy trình bán hàng chuyên nghiệp, Bài 3: Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu & thuyết phục hiệu quả, Bài 4: Kỹ năng giải quyết tình huống khi khách hàng từ chối sử dụng dịch vụ & Xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy áp dụng rất sát tế vận dụng kỹ năng tạo động lực hứng thú và sự tập trung, dễ hiểu, không nhàm chán. Giảng viên có kiến thức sâu rộng, trình bày dễ hiểu cuốn hút, nhiệt tình, vui tính, giúp học viên dễ tiếp thu kiến thức. Khóa học có lý thuyết kết hợp thực hành, được nhắc lại nhiều lần giúp học viên dễ nhớ, kiến thức phong phú, bài giảng xen kẽ những câu chuyên hay và ý nghĩa giúp học viên dễ tiếp thu, nội dung khóa học hữu ích và áp dụng thực tế với công việc, thông tin phù hợp với đối tượng và nhu cầu, lượng kiến thức vừa phải, có tính ứng dụng cao
Sau khóa học, các học viên học được nâng cao sự hiểu biết về kỹ năng bán hàng, kỹ năng tiếp cận khách hàng, kỹ năng tìm hiểu nhu cầu, chốt sale, người bán hàng không chỉ bán hàng mà còn phải là người giúp khách hàng mua.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV: 4.87/5
Phương pháp giảng dạy: 4.89/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.68/5

Ngày 27 và 28 tháng 06 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty Cổ phần Seiko Ideas tổ chức khóa học “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực người đàm phán và lập kế hoạch trước khi đàm phán, Bài 2: Quy trình đàm phán hiệu quả, Bài 3: Kỹ năng giao tiếp và thƣơng lƣợng trực diện với khách hàng, Bài 4: Phong cách đàm phán, phƣơng pháp từ chối và chiến lƣợc với khách hàng
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Cách trình bày của giáo viên dễ hiểu, đi đúng trọng tâm, kết hợp với thực hành khiến dễ nhớ, dễ liên hệ, giảng viên thân thiện, gần gũi. Nội dung rành mạch, rõ ràng, thực tế, được giảng viên tóm tắt hệ thống sau mỗi bài nên học viên dễ nhớ, hiểu bài học, có tính ứng dụng và gợi mở cao, ví dụ sinh động cụ thể, cung cấp nhiều kiến thức thiết thực, có thể ứng dụng nhanh chóng vào thực tế. Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về quy trình đàm phán, thương lượng trong kinh doanh giúp học viên có cái nhìn khái quát, đưa ra các công cụ để áp dụng được vào công việc thực tế
Sau khóa học, các học viên nắm được phương pháp và kỹ năng cần có để đàm phán và thương lượng với khách hàng, các mô hình cần được vận dụng trước, trong và sau khi đàm phán, cách từ chối khách hàng hiệu quả, cách xử lý tình huống khi khách hàng không chấp nhận đàm phán, từ đó gia tăng được hiệu quả trong công việc của học viên.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV: 4.79/5
Phương pháp giảng dạy: 4.79/5
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.64/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học:
TIN NỔI BẬT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 01/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 01/2020 18/02/2020

Ngày 02-04/01/2020 Công ty KCP đã phối hợp Trung tâm kinh doanh VNPT Đắk Lắk tổ chức đào tạo khóa “Lập kế hoạch, tổ chức giám sát và đánh giá công việc hiệu quả” tại Đắk Lắk xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THÁNG 01/2020

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THÁNG 01/2020 18/02/2020

NGÀY 06/01/2020 TƯ VẤN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA Sau khi cùng lãnh đạo công ty trao đổi về tình hình thị trường trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt hiện nay, với kinh nghiệm thực tế của mình Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những phương pháp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong việc kinh doanh của công ty. xem thêm