Chương trình đào tạo tháng 5/2018

Ngày 07/06/2018
Ngày 02,03&04.05.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT Bình Định tổ chức đào tạo khóa “Xây dựng, quản trị và phát triển kênh phân phối” tại Bình Định
Trong khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Đánh giá kênh hiện tại & phát triển kênh phân phối mới Ngày 2: Quản trị kênh phân phối Ngày 3: Giám sát và lập kế hoạch kinh doanh thành viên kênh phân phối
Khóa học đã được các anh chị học viên nhận xét: Thầy giáo có khả năng truyền đạt tốt, phương pháp dạy hiện đại, logic, nhiệt tình, lôi cuốn. Thầy dạy dễ tiếp thu, các kiến thức rõ ràng và cụ thể, dễ áp dụng thực tế.
Sau khóa học, các học viên đã hiểu được tầm quan trọng của KPP; học được cách xây dựng hệ thống kênh phân phối, thay đổi nhận thức về hệ thống KPP, kênh và thành viên kênh. Áp dụng kênh thực tiễn hiện có của đơn vị.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.84
Phương pháp giảng dạy: 4.69
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.38
Sau buổi đào tạo các anh chị còn muốn Tiến sĩ Đào Xuân Khương cung cấp thêm các chương trình đào tạo về các kỹ năng như sau: Kỹ năng đàm phán chuyên sâu, Quản trị kênh bán hàng chuyên sâu, Kỹ năng thu thập, phân tích thông tin, CSDL, Cách thức giám sát hoạt động hiệu quả kênh PP, Bán hàng telesale hiệu quả, xây dựng hệ thống KPP hiện đại và áp dụng cho VNPT

Ngày 07.05.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với ADAYROI tổ chức đào tạo khóa “Nâng cao kỹ năng năng chăm sóc khách hàng” tại Hà Nội
Trong khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Buổi 1: Năng lực nhân viên CSKH, hành vi mua của khách hàng và giải quyết khiếu nại hiệu quả Buổi 2: Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục CSKH Khóa học đã được các anh chị học viên nhận xét: Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, dễ hiểu, kiến thức tốt. cách giảng dạy gần gũi lại sát thực tế khiến học viên thoải mái, học tập sôi nổi, tiếp thu kiến thức tốt.
Sau khóa học, các học viên đã học được các kỹ năng chăm sóc khách hàng, các năng lực cần có của một nhân viên chăm sóc khách hàng để ứng dụng vào công việc của mình. Qua khóa học nâng cao được kỹ năng giao tiếp, thuyteets phục khách hàng hiệu quả,qua đó nâng cao được kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.70
Phương pháp giảng dạy: 4.60
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.30
Sau buổi đào tạo các anh chị còn muốn Tiến sĩ Đào Xuân Khương cung cấp thêm các chương trình đào tạo về các kỹ năng như sau: Quy trình xử lý từ chối; mã hóa thông điệp và giải mã thông điệp; các bước xử lý khiếu nại của KH; quy trình xử lý đơn hàng; thái độ của NVCSKH; mẫu trình bày thuyết phục; hành vi mua của KH; cách truyền đạt
H1
Ngày 08& 09.5.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPOST tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Hà Nội
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng và 6 cấp độ chốt đơn hàng. Kỹ năng tiếp cận khách hàng và quy trình bán hàng chuyên nghiệp Ngày 2: Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu và thuyết phục hiệu quả, Kỹ năng vượt qua phản đối khiếu nại và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Khóa  học đã được các anh chị học viên nhận xét: Thầy giảng dạy vui tính, dễ hiểu, học viên dễ tiếp thu kiến thức.
Sau khóa học, các học viên đã học được các kỹ năng bán hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, khả năng thuyết phục. Bài giảng bổ ích với nhiều kiến thức chuyên môn,các học viên đã tăng sự tự tin để chuẩn bị cho công việc của mình.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.85
Phương pháp giảng dạy: 4.94
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.79
Sau buổi đào tạo các anh chị còn muốn Tiến sĩ Đào Xuân Khương cung cấp thêm: Kỹ năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng; Kỹ năng thuyết phục khách hàng, Cách xử lý từ chối khiếu nại; Kỹ năng đàm phán hợp đồng; Ngôn ngữ cơ thể, đọc vị khách; Kỹ năng nắm bắt tâm lý người giao tiếp cùng; mô hình SERVQUAL

Ngày 10&11.5.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam tổ chức đào tạo khóa “Quản lý và Giám sát bán hàng” tại Vĩnh Phúc

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Quản lý bán hàng và lập kế hoạch, Bài 2: Quy trình giám sát bán hàng hiệu quả, Bài 3: Tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ nhân viên, \ Bài 4: Tạo động lực làm việc cho nhân viên
Khóa  học đã được các anh chị học viên nhận xét: Khóa học rất phù hợp với nhu cầu của các học viên. Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, kiến thức chuyên môn sâu rộng đã truyền đạt các kỹ năng cần thiết cho học viên, các học viên có thể áp dụng ngay vào công việc hiện tại. 
Sau khóa học, các học viên đã học được các kỹ năng thiết lập mục tiêu công việc, thiết lập kế hoạch và tạo động lực cho nhân viên cấp dưới. Các học viên học được kỹ năng tuyển dụng, đào tạo và giám sát nhân viên hiệu quả.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.61
Phương pháp giảng dạy: 4.55
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.26
Sau buổi đào tạo các anh chị còn muốn Tiến sĩ Đào Xuân Khương cung cấp thêm các chương trình đào tạo về các kỹ năng như sau: Kỹ năng bán hàng; Kỹ năng giám sát từ xa; Kỹ năng thuyết trình trước đám đông; Kỹ năng đao tạo nhân viên; Kỹ năng đàm phán; Xử lý khiếu nại; Cải tiến hoạt động hiệu quả

Ngày 14.05.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với ADAYROI tổ chức đào tạo khóa “Nâng cao kỹ năng năng chăm sóc khách hàng” tại Hồ Chí Minh
Trong khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Buổi 1: Năng lực nhân viên CSKH, hành vi mua của khách hàng và giải quyết khiếu nại hiệu quả Buổi 2: Phát triển kỹ năng giao tiếp, thuyết phục CSKH Khóa học đã được các anh chị học viên nhận xét: Giảng viên giảng kiến thức tốt, cách giảng dạy gần gũi lại sát thực tế khiến học viên thoải mái, học tập sôi nổi, tiếp thu kiến thức tốt.
Sau khóa học,học viên đã học được các kỹ năng chăm sóc khách hàng, các năng lực cần có của một nhân viên chăm sóc khách hàng để ứng dụng vào công việc của mình. Qua khóa học nâng cao được kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng hiệu quả,qua đó nâng cao được kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.73
Phương pháp giảng dạy: 4.86
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.73
Sau buổi đào tạo học viên hi vong A Đây Rồi sẽ tổ chức thêm các chương trình khác để phục vụ cho công việc chăm sóc khách hàng.
Ngày 15-16.05.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT Hà Nội tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh” của VNPT Hà Nội.
§Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:  §Đàm phán thành công hay thất bại  §Quy trình đàm phán thành công  §Phát triển kỹ năng giao tiếp-Xây dựng mối quan hệ với đối tác  Các chiến lược đàm phán và trường hợp ứng dụng
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy giảng bài rõ ràng và dễ hiểu, bổ ích và lý thú, giúp học viên thu được nhiều kiến thức quan trọng để tiến tới bán hàng hiệu quả cao, biết cách đàm phàm và thương lượng với khách hàng và nâng cao được năng lực và khả năng đàm phán. Bài giảng của thầy có nhiều bài thực hành giúp học viên đi vào thực tế tốt hơn, dễ hiểu hơn rất phù hợp với công việc thực tế.
Sau đây là kết quả chung phiếu đánh giá:
Về khóa học: 4.61/5
Về giảng viên: 4.77/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học.

Ngày 19& 20.05.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT tổ chức đào tạo khóa “Xây dựng, quản trị và phát triển kênh phân phối” tại Quảng Ninh
Trong khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Đánh giá kênh hiện tại và phát triển kênh phân phối mới Ngày 2: Quản trị kênh phân phối
Khóa học đã được các anh chị học viên nhận xét: Giảng viên kiến thức sâu rộng, phương pháp đào tạo giảng dạy giúp học viên tiếp cận cũng như áp dụng vào thực tế công việc hiệu quả
Sau khóa học, các học viên đã thay đổi tư duy và cách làm việc, nắm bắt được nhiều kiến thức cơ bản, chiến lược để điều chỉnh lại kênh phân phối hiện tại. Sau khóa học các học viên sẽ biết cách phân tích kênh phân phối, xây dựng kênh mới và biết cách phân tích khách hàng hiệu quả hơn
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.86
Phương pháp giảng dạy: 4.78
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.56
Sau buổi đào tạo các anh chị còn muốn Tiến sĩ Đào Xuân Khương cung cấp thêm các chương trình đào tạo về các kỹ năng như sau: Kỹ năng bán hàng, Quản lý và giám sát bán hàng; Quản trị kinh doanh; Xây dựng và quản lý kênh Telesale.

Ngày 21&22/05/2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Hà Nội
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng và 6 cấp độ chốt đơn hàng. Hành vi mua của khách hàng và quy trình bán hàng chuyên nghiệp Ngày 2: Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu và thuyết phục hiệu quả, Kỹ năng vượt qua phản đối khiếu nại và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Khóa  học đã được các anh chị học viên nhận xét: Thầy giảng dạy rõ ràng mạch lạc, học viên dễ tiếp thu kiến thức, tạo tinh thần vui vẻ đối với học viên
Sau khóa học, các học viên đã học được các kỹ năng bán hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, khả năng thuyết phục. Bài giảng bổ ích với nhiều kiến thức chuyên môn,các học viên đã tăng sự tự tin để chuẩn bị cho công việc của mình.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.79
Phương pháp giảng dạy: 4.68
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.68
Sau buổi đào tạo các anh chị còn muốn Tiến sĩ Đào Xuân Khương cung cấp thêm cách quản lý bán hàng chuyên nghiệp, phân tích quản trị kênh bán hàng, Các quy trình cượt qua phản đối, khiếu nại của khách hàng, Các yếu tố cần co kênh bán hàng horeca, mô hình tiếp cận khách hàng, nghiên cưu thị trường, khách hàng, đối thủ

Ngày 23-24.05.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với VNPT Hà Nội tổ chức đào tạo khóa “Xây dựng, quản trị và phát triển kênh phân phối” của VNPT Hà Nội.
§Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:  §Đánh giá kênh hiện tại và phát triển kênh phân phối mới  Quản trị kênh phân phối
Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Thầy giảng bài dễ hiểu, sát thực tế, gần gũi và thu hút, giúp học viên đánh giá được kênh phân phối của đơn vị hiện tại đang triển khai và chưa hiệu quả, rủi ro cao. Bài giảng của thầy lý giải hợp lý những hoạt động thực tế của đơn vị một cách logic, có nhiều bài thực hành áp dụng nhiều đến các sản phẩm, dịch vụ của VNPT giúp học viên hiểu rõ về kênh phân phối, tạo kênh, quản trị kênh, áp dụng tốt trong đánh giá kênh.
Sau đây là kết quả chung phiếu đánh giá:
Về khóa học: 4.47/5
Về giảng viên: 4.63/5
Dưới đây là một số hình ảnh của khóa học

Ngày 25 & 26.5.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Hải Châu tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Thanh Hóa
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng và 6 cấp độ chốt đơn hàng. Kỹ năng tiếp cận khách hàng và quy trình bán hàng chuyên nghiệp Ngày 2: Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu và thuyết phục hiệu quả, Kỹ năng vượt qua phản đối khiếu nại và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Khóa  học đã được các anh chị học viên nhận xét: Cách giảng dạy của học viên lôi cuốn, dễ hiểu, học viên dễ tiếp thu kiến thức, dẫn chứng cụ thể sát với thực tế công việc. Giảng viên thân thiện, góp ý trực tiếp với học viên
Sau khóa học, các học viên đã học được các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp thuyết phục khách hàng, cải thiện được những nhược điểm khi bán hàng của mình, tháo gỡ được những khó khăn về mặt tâm lý khi ra mắt sản phẩm mới.
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV : 4.91
Phương pháp giảng dạy: 4.91
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.74
Sau buổi đào tạo các anh chị còn muốn Tiến sĩ Đào Xuân Khương cung cấp thêm:Cách bán hàng hiệu quả, mô hình nâng cao năng lực, ký năng phản đối khiếu nại

 
Ngày 30& 31.05.2018 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Hải Âu tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng chăm sóc khách hàng” tại Đà Nẵng
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Buổi 1: Sự hài lòng khách hàng và mô hình chăm sóc khách hàng hiệu quả Buổi 2: Sự trải nghiệm khách hàng và năng lực nhân viên chăm sóc khách hàng Buổi 3: Hành vi mua khách hàng và quy trình chăm sóc khách hàng Buổi 4: Phát triển kỹ năng giao giếp, thuyết phục hiệu quả tới khách hàng
Khóa  học đã được các anh chị học viên nhận xét: Cách giảng dạy của học viên lôi cuốn, dễ hiểu, học viên dễ tiếp thu kiến thức, dẫn chứng cụ thể sát với thực tế công việc. Giảng viên thân thiện, góp ý trực tiếp với học viên
Sau khóa học, các học viên đã học được các kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng giao tiếp thuyết phục khách hàng, cải thiện được những điểm chưa tốt trong quy trình chăm sóc khách hàng .

 
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 7/2022

Chương trình đào tạo tháng 7/2022 11/08/2022

Ngày 01/07/2022 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty CPTM Dịch vụ TNS Holdings tổ chức khoá đào tạo “Tư duy kinh doanh và giải quyết vấn đề trong điều hành” dành cho CB - NV BQL tòa nhà dân cư và KCN xem thêm

Chương trình tư vấn tháng 6/2022

Chương trình tư vấn tháng 6/2022 03/08/2022

Sáng ngày 28/06, Học viện Phân phối và Bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty cổ phần Lebebee Trong buổi tư vấn ngày 28/06 TS. Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với ban giám đốc của Công ty cổ phần Lebebee về chữa các bản kế hoạch kinh doanh và 6 yếu tố trong cửa hàng bán lẻ. xem thêm