Chương trình đào tạo tháng 2/2016

Ngày 05/03/2016
Nội dung của khóa học bao gồm: Quản lý khách hàng siêu thị hiệu quả; quản lý nhân viên siêu thị hiệu quả; quản lý kinh doanh siêu thị hiệu quả; quản lý quy trình hoạt động siêu thị hiệu quả
Khóa học đã giúp học viên biết cách quản lý tài chính, nhân sự cũng như tổ chức triển khai công việc và giải quyết những vấn đề tồn đọng của siêu thị. Kết thúc khóa học, các anh chị học viên có thể tự tin với những kiến thức được trang bị về quản lý và kinh doanh 1 siêu thị bán lẻ được hiệu quả và tự tin đảm nhận vai trò là 1 Giám đốc siêu thị Viettel Store.


Dưới đây là một số hình ảnh về khóa học:
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 8/2022

Chương trình đào tạo tháng 8/2022 24/09/2022

Ngày 03&04/08/2022 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Lập kế hoạch, giám sát và đánh giá công việc hiệu quả” Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Lập kế hoạch công việc hiệu quả; Ngày 2: Giám sát và đánh giá công việc hiệu quả. xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 7/2022

Chương trình đào tạo tháng 7/2022 11/08/2022

Ngày 01/07/2022 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty CPTM Dịch vụ TNS Holdings tổ chức khoá đào tạo “Tư duy kinh doanh và giải quyết vấn đề trong điều hành” dành cho CB - NV BQL tòa nhà dân cư và KCN xem thêm