Chương trình đào tạo tháng 1/2022

Ngày 03/03/2022
Ngày 06 & 07/01/2022 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hạ Long tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp”
rong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Năng lực cần có của nhân viên bán hàng và 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp , Bài 2: Hành vi mua của khách hàng và quy trình giúp khách hàng mua, Bài 3: Mô hình tiếp cận khách hàng mới và Kỹ năng tìm hiểu nhu cầu khách hàng, Bài 4: Thuyết phục khách hàng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Nội dung thực tế, phương pháp giảng dạy có nhiều ví dụ trực quan, dễ hiểu. Giảng viên dạy hay, ứng dụng thực tiễn nhiệt tình, cách truyền đạt dễ hiểu tạo không khí vui vẻ. Phương pháp giảng dạy gần với thực tế, ứng dụng sinh động, nội dung baì học rất thực tế có thể áp dụng nhiều trong công việc cuộc sống. Bài học có tính ứng dụng cao, liên hệ thực tế cụ thể, thầy giáo có phương pháp giúp học viên hiểu và nhớ bài trên lớp.  
Kết thúc khóa học viên nắm được:
 • Tính ứng dụng của việc nâng cao năng lực người bán hàng,
 • Cách thức bán hàng hiện đại
 • Cách tiếp cận khách hàng
 • Kỹ năng thuyết phục KH bằng lợi ích, đặc điểm, ưu điểm, bằng chứng ( công thức FABE)
 • Xác định nhu cầu khách hàng
 • Xây dựng mối quan hệ với KH và thuyết phục KH
 • Quy trình bán hàng
 • Công thức thuyết phục KH
 • Năng lực nhân viên bán hàng chuyên nghiệp
 • 6 cấp độ chốt đơn trong bán  hàng
 • Nâng cao năng lực của nhân viên bán hàng
 • Nhân ra được những điểm mạnh, điểm hạn chế cần khắc phục
 • Năng lực các cấp độ chốt đơn hàng trong bán hàng, hành vi mua của KH
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 5.00/ 5
- Phương pháp giảng dạy: 5.00 / 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.64 / 5
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 2/2023

Chương trình đào tạo tháng 2/2023 28/03/2023

1. Ngày 01&02/02/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần VLXD Minh Hạnh tổ chức khoá đào tạo "Phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng và đàm phán hiệu quả" xem thêm