Chương trình đào tạo tháng 11/2021

Ngày 21/01/2022
​Ngày 04-05/11/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ Phần Đầu Tư TNG Holdings Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Nâng cao năng lực tư duy kinh doanh”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Năng lực tư duy kinh doanh & mục tiêu doanh nghiệp, ngày 2: Tư duy kinh doanh và giải quyết vấn đề trong điều hành.
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Phương pháp giảng dạy của giảng viên ngắn gọn, dễ hiểu, hài hước, thú vị, thu hút học viên; giáo viên truyền cảm hứng tốt. Nội dung truyền tải rõ ràng, khóa học mang tính thực tế và ứng dụng cao.

Kết thúc khóa học viên nắm được:
    Tư duy mục tiêu từ cơ sở phương pháp SMART
    Thu thập data trong ra quyết định
    Phát huy vai trò của quản lý cấp trung
    Quản lý đội ngũ nhân viên
    Tìm nguyên nhân làm việc không hiệu quả
    Tìm được giải pháp xử lý công việc
      Lập kế hoạch hiệu quả
      Phát huy được khả năng tư duy và năng lực chuyên môn
 
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.91/ 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.73 / 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.63 / 5

Ngày 06-07/11/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với VNPT Thái Bình tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng CSKH và Nâng cao năng lực quản lý kênh”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên nội dung sau: Ngày 1 :Tư duy dịch vụ và chăm sóc khách hàng gồm có 2 bài Bài 1: Tư duy về dịch vụ- Công thức chăm sóc khách hàng Bài 2 : Quản lý trải nghiệm khách hàng - Phương pháp chăm sóc khách hàng. Ngày 2: Nâng cao năng lực quản lý kênh CTV- Vinaphone với các nội dung sau : Nội dung 1: Mô hình xây dựng kênh cộng tác viên – xây dựng tổ chức kênh Nội dung 2: Thu hút và tuyển dụng đội ngũ CTV phù hợp với tổ chức kênh Nội dung 3: Kèm cặp đội ngũ CTV hiệu quả ( action coach) thực thi được công việc
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Cách giảng dạy vui vẻ, gần gũi, dễ hiểu và thu hút học viên. Nội dung truyền tải rõ ràng, nhiều ví dụ thực tế, dễ áp dụng trong công việc và thực tiễn cuộc sống.

Kết thúc khóa học viên nắm được:
Kỹ năng chăm sóc KH
Xác định được các đối tượng KH
Tạo niềm tin – lắng nghe – thấu hiểu – đồng cảm – chia sẻ với KH
Nắm bắt được mong đợi của KH
Cách tạo được nhiều mối quan hệ với KH
Biết cách giải mã các yêu cầu của KH
Kỹ năng giao tiếp với KH
Nâng cao năng lực quản lý kênh CTV
Đánh giá kênh phân phối hiện tại
Nhận diện được điểm mạnh và điểm yếu của kênh phân phối.
Xây dựng kế hoạch khắc phục được điểm yếu của kênh phân phối hiện tại, thiết lập được kênh phân phối mới, thành viên kênh mới đạt mục tiêu tăng khách hàng, tăng doanh số và giảm chi phí của doanh nghiệp
 Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.79 / 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.71 / 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.50 / 5
 
Ngày 10-11-19/11/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty TNHH Thực phẩm và Đồ Uống TTC tổ chức khoá đào tạo “Quản lý cửa hàng bán lẻ”
Trong 3 buổi diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Buổi 1: Tư duy dịch vụ và Công thức chăm sóc khách hàng, ngày 2: Làm cho khách hàng cảm nhận được, khách hàng khó tính; Buổi 3: Chất lượng dịch vụ trong cửa hàng bán lẻ - phục vụ khách hàng.
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Phương pháp giảng dạy của giảng viên ngắn gọn, dễ hiểu, hài hước, thú vị, thu hút học viên; giáo viên truyền cảm hứng tốt. Nội dung truyền tải rõ ràng, khóa học mang tính thực tế và ứng dụng cao.
 
Kết thúc khóa học viên nắm được:
      Biết được lý do khách hàng rời bỏ doanh nghiệp.
      Tìm ra nguyên nhân khiến khách hàng không hài lòng dù nhân viên nhiệt tình.
       Nắm được mô hình 5 yếu tố tạo lên chất lượng dịch vụ.
       Cách để thể hiện sự tận tâm với khách hàng.
       Cách khiến khách hàng hài lòng.
       Cách để gia tăng chất lượng dịch vụ.
       Tìm nguyên nhân làm việc không hiệu quả.
 

Ngày 12-13/11/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ Phần Đầu Tư TNG Holdings Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Nâng cao năng lực tư duy kinh doanh”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Năng lực tư duy kinh doanh & mục tiêu doanh nghiệp, ngày 2: Tư duy kinh doanh và giải quyết vấn đề trong điều hành.
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Phương pháp giảng dạy của giảng viên ngắn gọn, dễ hiểu, hài hước, thú vị, thu hút học viên; giáo viên truyền cảm hứng tốt. Nội dung truyền tải rõ ràng, khóa học mang tính thực tế và ứng dụng cao.
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Cách giảng dạy vui vẻ, gần gũi, dễ hiểu và thu hút học viên. Nội dung truyền tải rõ ràng, nhiều ví dụ thực tế, dễ áp dụng trong công việc và thực tiễn cuộc sống.
 
Kết thúc khóa học viên nắm được:
 Tư duy mục tiêu từ cơ sở phương pháp SMART
 Phân tích rõ KPI của từng nhân viên SMART bản thân
 Thu thập data trong ra quyết định
 Phát huy vai trò của quản lý cấp trung
 Quản lý đội ngũ nhân viên
 Tìm nguyên nhân làm việc không hiệu quả
 Tìm được giải pháp xử lý công việc
 Lập kế hoạch hiệu quả
 Phát huy được khả năng tư duy và năng lực chuyên môn
 
 Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.93 / 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.89 / 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.86 / 5

 

Ngày 17-18/11/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ Phần Đầu Tư TNG Holdings Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Nâng cao năng lực tư duy kinh doanh”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Năng lực tư duy kinh doanh & mục tiêu doanh nghiệp, ngày 2: Tư duy kinh doanh và giải quyết vấn đề trong điều hành.
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Nội dung bài học cụ thể, thực tế ,cách truyền đạt của thầy hay, rõ ràng.
Nội dung hữu ích cho công viêc, ngắn gọn dễ hiểu, thực tế và dễ áp dung.
 
Kết thúc khóa học viên nắm được:
- Phát huy vai trò của quản lý cấp trung
- Giám sát nhân viên hiệu quả
- Tìm nguyên nhân làm việc không hiệu quả
- Tìm được giải pháp xử lý công việc
- Lập kế hoạch hiệu quả
- Phát huy được khả năng Tư duy và năng lực chuyên môn
- Nhìn nhận vấn đề cần xử lý với nhân viên và cấp trên
- Phân tích và có công cụ để phân tích vấn đề
- Ứng dụng ngay vào thực tế công việc
- Tư duy mục tiêu từ công cụ   SMART
 
 Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.85 / 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.80 / 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.70 / 5
 
 
 
Ngày 25-26/11/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ Phần Đầu Tư TNG Holdings Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Nâng cao năng lực tư duy kinh doanh”
Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Năng lực tư duy kinh doanh & mục tiêu doanh nghiệp, ngày 2: Tư duy kinh doanh và giải quyết vấn đề trong điều hành.
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Phương pháp giảng dạy của giảng viên ngắn gọn, dễ hiểu, Giảng viên nhiệt tình, thảo luận bài học nhiều truyền cảm hứng tốt. Nội dung truyền tải rõ ràng và logic, mang tính thực tế và ứng dụng cao, kiến thức lý thuyết dựa trên nền tảng khoa học.
Kết thúc khóa học viên nắm được:
 • Cách thức tìm hiểu rõ vai trò
 • Phương pháp phân tích, đánh giá
 • Phương pháp xác định mục tiêu
 • Phương pháp tìm nguyên nhân
 • Phương pháp giải quyết vấn đề để đạt mục tiêu
 • Mô hình SMART
 • Phương pháp Stop thinking
 • Biết cách ứng dụng vào công việc của mình, giao việc giám sát và đánh giá được kết quả công việc của nhân viên
 • Nâng cao phương pháp triển khai công việc
 • Cung cấp thêm phương pháp giám sát công việc
 • Nâng cao năng lực tư duy
 • Nhận thức rõ vai trò, vị trí của quản lý cấp trung trong công tác quản trị
 • Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
  - Trình độ kiến thức GV: 4.97/ 5
  - Phương pháp giảng dạy: 4.94 / 5
  - Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.72 / 5
 
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 2/2023

Chương trình đào tạo tháng 2/2023 28/03/2023

1. Ngày 01&02/02/2023 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần VLXD Minh Hạnh tổ chức khoá đào tạo "Phát triển kỹ năng chăm sóc khách hàng và đàm phán hiệu quả" xem thêm