Chương trình Tư vấn tháng 02/2019

Ngày 05/03/2019
NGÀY 19/ 02/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA
Ngày 19/02/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty cổ phần cơ điện lạnh Bách Khoa tổ chức buổi tư vấn cùng lãnh đạo công ty về chiến lược bán hàng, tư vấn về chiến lược các hướng đi sắp tới cho bộ phận Maketing.
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phân phối và bán lẻ. Sau khi cùng lãnh đạo công ty trao đổi về tình hình thị trường trong thời điểm cạnh tranh khốc liệt hiện nay, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã tư duy và đưa ra những chiến lược phát triển kinh doanh để công ty có hướng đi đúng đắn.
Tiếp theo, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra các phương pháp để công ty từ đó sắp xếp lại mô hình kinh doanh hiệu quả, có chiến lược và hướng đi sao cho thích hợp nhất tại thời điểm hiện nay. Qua những lời tư vấn của TS.Đào Xuân Khương, lãnh đạo công ty sẽ có phương án, cách thức xây dựng và đưa ra mô hình kinh doanh trong thời gian tới. Từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh cho dự án của công ty.
Buổi làm việc kết thúc, lãnh đạo công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển của công ty.
Dưới đây là 1 số hình ảnh sản phẩm của công ty:

 

NGÀY 20/02/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD MINH HẠNH

Sáng ngày 20/02/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty cổ phần VLXD Minh Hạnh tổ chức buổi tư vấn cùng lãnh đạo công ty về việc thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có hiệu quả.
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phân phối và bán lẻ. Sau khi cùng lãnh đạo công ty trao đổi về tình hình nhân sự của công ty, sự khó khăn của bên công ty trong việc thu hút đào tạo nhân sự.  Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược nhằm quản trị nhân lực cho công ty hiệu quả.
Tiếp theo, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra các phương pháp sao cho việc quản lý nhân sự có hiệu quả. Tăng chất lượng đầu vào của công ty bằng cách thu hút các nhân lực, tăng chính sách tạo động lực dành cho nhân viên.  Qua những lời tư vấn của TS.Đào Xuân Khương, lãnh đạo công ty sẽ có phương án , cách thức xây dựng và quản lý các bộ phận chuyên nghiệp từ đó nâng cao chất lượng làm việc của nhân viên thúc đẩy sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Buổi làm việc kết thúc, lãnh đạo công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển của công ty.
Dưới đây là 1 số hình ảnh sản phẩm của công ty:

 

NGÀY 20/02/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG SỐ OSP

Chiều ngày 20/02/2019, Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ phần mềm tổ chức buổi tư vấn cùng lãnh đạo công ty về việc đưa ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả trong thời gian sắp tới.
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phân phối và bán lẻ. Sau khi cùng lãnh đạo công ty trao đổi về tình hình khó khăn hiện tại của công ty. Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược để đưa ra những hướng giải quyết mới cho công ty.
Tiếp theo, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra các chiến lược mới nhằm thu hút khách hàng, từ đó tạo ra lợi nhuận hiệu quả. Qua những lời tư vấn của TS.Đào Xuân Khương, lãnh đạo công ty sẽ có phương án , chiến lược quảng cáo và tiếp cận khách hàng nhằm thúc đẩy sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Buổi làm việc kết thúc, lãnh đạo công ty đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển của công ty.
Dưới đây là 1 số hình ảnh sản phẩm của công ty:

NGÀY 23/02/2019 TƯ VẤN CHO CÔNG TY TNHH BẢO MINH MOTOR VIỆT NAM

Sáng ngày 23/02/2019, Công ty Cổ phần giải pháp phân phối KCP phối hợp với Công ty TNHH Bảo Minh Motor Việt Nam tổ chức buổi tư vấn cùng lãnh đạo công ty nhằm đánh giá bộ máy nhân sự, xây dựng mô hình đội ngũ cán bộ chiến lược cho công ty giải quyết những khó khăn công ty đang gặp phải về vấn đề tổ chức hành chính.
           Với kinh nghiệm điều hành  và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn , sau khi cùng lãnh đạo công ty trao đổi về tình hình thực trạng của công ty hiện nay, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã tư duy và đưa ra những phương án mô hình bộ máy cốt lõi để công ty có thể phát triển toàn diện.
           Tiếp theo, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra các phương pháp để giúp công ty thu được lợi nhuận cao nhất, tiết kiệm chi phí rủi ro, và định hướng các chiến lược trong tương lai. Qua những lời tư vấn của TS.Đào Xuân Khương, lãnh đạo công ty sẽ có phương án, cách thức xây dựng và đưa ra mô hình kinh doanh trong thời gian tới. Từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty.
            Buổi làm việc kết thúc, lãnh đạo công ty đã gửi lời cảm ơn trân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển của công ty.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của công ty: