Các lĩnh vực tư vấn

Ngày 10/10/2015
Các lĩnh vực tư vấn chủ yếu
Tư vấn Xây dựng hệ thống cửa hàng bán lẻ
 • Tư vấn Quản trị cửa hàng
 • Tư vấn Xây dựng hệ thống phân phối
 • Tư vấn phát triển mạng lưới phân phối
 • Tư vấn tuyển dụng nhân sự cao cấp
 • Tư vấn Xây dựng Quy trình quản trị doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng chương trình Đào tạo tư duy
Dự án tư vấn tiêu biểu
 • Xây dựng hệ thống quản lý Dream House Trí Việt.
 • Xây dựng hệ thống tiếp thị và phân phối Nozovent
 • Xây dựng hệ thống cửa hàng Winny - Kowil Việt Nam
 • Xây dựng năng lực đội ngũ bán hàng Công ty Phú Thái Telecom.
 • Xây dựng hệ thống phân phối – đối tác chiến luợc Công ty Castrol BP Vietnam Petco
 • Xây dựng năng lực đội ngũ nhân viên – Công ty CP Thời trang Kowil Vietnam
 • Xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp – Công ty CP Thú y Xanh Việt Nam
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 12/2022

Chương trình đào tạo tháng 12/2022 18/01/2023

1. Ngày 06&07/12/2022 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần SX-TM-DV mắm Trí Hải tổ chức khoá đào tạo “Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” dành cho nhân viên bán hàng kênh MT xem thêm