CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THÁNG 5/2021

Ngày 11/06/2021

Sáng ngày 04/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn cho anh Lê Đức Trung

Sáng ngày ngày 04/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với anh Lê Đức Trung tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược, hướng xây dựng và phát triển kênh phân phối
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm,  kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động cũng như thị trường chiếm lĩnh, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược xây dựng và phát triển kênh phân phối hiệu quả.
Buổi làm việc kết thúc, anh Lê Đức Trung đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển kênh phân phối của thương hiệu đèn chiếu sáng, đèn trang trí .Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của bên anh Lê Đức Trung:


 

Ngày 06/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nu Việt Nam

Ngày 06/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nous Việt Nam tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược  phát triển kênh phân phối của công ty
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm,  kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về tình hình kênh phân phối hiện tại, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển và quản lý kênh phân phối hiệu quả cho công ty
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển kênh phân phối của các thương hiệu của công ty.Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của  một trong các thương hiệu của công ty:

Ngày 17/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nu Việt Nam

Ngày 17/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nu Việt Nam tổ chức buổi tư vấn cùng với các nhà phân phối của Nous.
Với kinh nghiệm làm việc  và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phân phối và bán lẻ sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về thực trạng của kênh hiện tại, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển và quản lý kênh phân phối của công ty.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển công ty. Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của  một số thương hiệu của công ty:

Ngày 21/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nu Việt Nam

Ngày 21/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nu Việt Nam tổ chức buổi tư vấn cùng với các nhà phân phối của Nuos.
Với kinh nghiệm làm việc  và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về nhân sự trong hệ thống phân phối và bán lẻ sau khi cùng ban giám đốc  trưởng phòng kinh doanh và đội kinh doanh  chi nhánh miền nam họp bàn về thực trạng của công ty, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược định hướng nhân sự phát triển và quản lý kênh phân phối cho chi nhánh miền nam của công ty.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển công ty. Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của  một số thương hiệu của công ty:

Chiều ngày 28/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty Dược thảo Kim Cương Vàng

Chiều ngày ngày 28/05/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với Công ty dược thảo Kim Cương Vàng tổ chức buổi tư vấn nhằm đưa ra kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ. Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm, kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng giám đốc họp bàn về cơ cấu kinh doanh, đối tượng khách hàng Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược, định hướng phát triển kế hoạch chăm sóc khách hàng.

Buổi làm việc kết thúc, giám đốc dược thảo Kim Cương Vàng đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những chiến lược rõ ràng và bổ ích, đóng góp vào sự phát triển của công ty .Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của Công ty:

 
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 5/2022

Chương trình đào tạo tháng 5/2022 15/06/2022

Ngày 12&13/05/2022 Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam tổ chức khoá đào tạo “Tư duy bán lẻ hiện đại và trải nghiệm khách hàng” xem thêm