CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THÁNG 4/2021

Ngày 23/05/2021
Chiều ngày 02/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã có buổi tư vấn cho Công ty Cổ phần Á Đông ADG

Chiều ngày 02/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với Công ty cổ phần Á Đông ADG  tổ chức buổi tư vấn nhằm tăng trải nghiệm khách hàng
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn đào tạo cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm,  đào tạo các kỹ năng mềm. Sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động cũng như thị trường chiếm lĩnh, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển để tăng trải nghiệm khách hàng cho công ty.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển kênh phân phối của công ty.Dưới đây là một số hình ảnh về công ty:

 
 
 

Ngày 12/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nu Việt Nam

Ngày 12/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nu Việt Nam tổ chức buổi tư vấn cùng với các nhà phân phối của Nuos.
Với kinh nghiệm làm việc  và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về nhân sự trong hệ thống phân phối và bán lẻ sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về thực trạng của công ty, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược định hướng nhân sự phát triển và quản lý kênh phân phối của công ty.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển công ty. Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của  một số thương hiệu của công ty:

 
 
 
 
Ngày 22/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nu Việt Nam

Ngày 22/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nu Việt Nam tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược, hướng xây dựng và phát triển kênh phân phối của các nhãn hàng
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm,  kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động cũng như thị trường chiếm lĩnh của các nhãn, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển và quản lý kênh phân phối hiệu quả
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển kênh phân phối của các thương hiệu của công ty.Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của  một trong các thương hiệu của công ty:

 
 
 
 
Sáng ngày 26/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã có buổi tư vấn cho Công ty Cổ phần Á Đông ADG

Sáng ngày 26/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với Công ty cổ phần Á Đông ADG  tổ chức buổi tư vấn về kế hoạch phát triển kinh doanh trong năm 2021
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn đào tạo cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm,  đào tạo các kỹ năng mềm. Sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động cũng như thị trường chiếm lĩnh, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển để tăng trải nghiệm khách hàng cho công ty.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển kênh phân phối của công ty.Dưới đây là một số hình ảnh về công ty: 
 
Ngày 26/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nu Việt Nam

Chiều 26/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nu Việt Nam tổ chức buổi tư vấn nhằm đưa ra các chiến lược cho hệ thống phân phối.
Với kinh nghiệm làm việc  và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phân phối và bán lẻ sau khi cùng nhân sự ở chi nhánh miền nam họp bàn về thực trạng của kênh hiện tại, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển và quản lý kênh phân phối của công ty.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển công ty. Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của  một số thương hiệu của công ty:

 
 
 
 
Ngày 29/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn 2 buổi cho công ty cổ phần Nu Việt Nam

Ngày 29/04/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với công ty cổ phần Nu Việt Nam tổ chức
buổi tư vấn nhằm đưa ra chiến lược để phát triển kênh phân phối

Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phân phối và bán lẻ sau khi cùng ban giám đốc
họp bàn về thực trạng triển khai của kênh hiện tại, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển
và quản lý kênh phân phối của công ty.

Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những
kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển công ty. Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của một
số thương hiệu của công ty:
 
 
 
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 10/2021

Chương trình đào tạo tháng 10/2021 06/12/2021

Chiều 02, ngày 03/10/2021 & chiều 09, ngày 10/10/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công Ty Cổ Phần công nghệ phần mềm và quảng cáo trực tuyến Megaads tổ chức khoá đào tạo “Quản lý công việc hiệu quả” xem thêm