CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THÁNG 12/2020

Ngày 11/01/2021
Sáng ngày 22/12/2020, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn cho cửa hàng Nguyễn Kim Mobile

Sáng ngày ngày 22/12/2020, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với cửa hàng Nguyễn Kim Mobile tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược và đưa ra phương hướng kinh doanh, phát triển của cửa hàng nhằm tăng doanh số và lượng khách cho cửa hàng.

Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm và kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng chủ cửa hàng họp bàn về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động cũng như thị trường chiếm lĩnh, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển kinh doanh để tăng doanh thu cho Cửa hàng và hướng phát triển cửa hàng mới.

Buổi làm việc kết thúc, chủ cửa hàng đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của cửa hàng.
Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của Cửa hàng:

 
 
 
 
 
Sáng ngày 30/12/2020, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn cho đại diện thương hiệu thiết bị vệ sinh Stota tại Việt Nam
Sáng ngày ngày 30/12/2020, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với đại diện thương hiệu thiết bị vệ sinh Stota tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược, hướng xây dựng và phát triển kênh phân phối
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm và kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng đại diện thương hiệu họp bàn về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động cũng như thị trường chiếm lĩnh, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển và quản lý kênh phân phối hiệu quả
Buổi làm việc kết thúc, chủ cửa hàng đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển kênh phân phối của thương hiệu thiết bị vệ sinh Stota.Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của thương hiệu Stota: