CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THÁNG 1/2021

Ngày 22/02/2021
Sáng ngày 08/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn cho thời trang Nous
Sáng ngày ngày 08/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với thời trang Nous tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược, hướng xây dựng và phát triển kênh phân phối

Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm,  kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về sản phẩm và lĩnh vực hoạt động cũng như thị trường chiếm lĩnh, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển và quản lý kênh phân phối hiệu quả

Buổi làm việc kết thúc, chủ cửa hàng đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển kênh phân phối của thương hiệu thời trang Nous. Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của thương hiệu thời trang Nous:


Sáng ngày 21/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn cho thời trang Nous
Sáng ngày ngày 21/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với thời trang Nous tổ chức buổi tư vấn nhằm xây dựng các chiến lược cụ thể phát triển kênh phân phối, hướng xây dựng và phát triển thương hiệu.
Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm,  kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về thế mạnh và thực trạng quản lý kênh phân phối của công ty, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển, quản lý kênh phân phối hiệu quả và định hướng phát triển thương hiệu.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển kênh phân phối, phát triển thương hiệu của thời trang Nous.

Sáng ngày 26/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn cho chuỗi phụ kiện Remax

Sáng ngày ngày 26/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với chuỗi phụ kiện Remax tổ chức buổi tư vấn nhằm đưa ra nguyên lý và công thức xây dựng hệ thống nhượng quyền. Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm,  kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về cơ cấu lại sản phẩm, chuẩn bị tài liệu nhượng quyền và cơ chế hợp tác nhượng quyền, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển xây dựng hệ thống nhượng quyền.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển xây dựng hệ thống nhượng quyền của chuỗi Remax.Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của  chuỗi phụ kiện Remax


 
Chiều ngày 26/01/2021, Ts Đào Xuân Khương đã tư vấn cho anh Nguyễn Đức Thanh
Chiều ngày ngày 26/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với anh Thanh tổ chức buổi tư vấn nhằm đưa ra định hướng về phát triển sang mảng tư vấn đào tạo cung cấp giải pháp thẩm mỹ cho spa tầm trung. Với kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ranhững những đinh hướng cho anh Thanh về phát triển sang mảng tư vấn đào tạo cung cấp giải pháp thẩm mỹ cho Spa .
Buổi làm việc kết thúc, anh Thanh đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những
kiến thức mới mẻ và bổ ích.
 
Chiều ngày 26/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn cho chuỗi phụ kiện Koni 39
Chiều ngày 26/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với chuỗi siêu thị Koni 39 tổ chức buổi
tư vấn nhằm đưa ra giải pháp phát triển nguồn khách hàng cho các cửa hàng. Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn
cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm, kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng ban giám đốc họp bàn
về cơ cấu lại sản phẩm, thực trạng cửa hàng, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển xây
dựng hệ thống chuỗi siêu thị Koni 39
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển xây dựng hệ thống nhượng quyền của chuỗi siêu
thị Koni 39.
Chiều ngày 27/01/2021, Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã tư vấn cho anh Trần Văn Duy
Chiều ngày 27/01/2021, Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã tư vấn với cho anh Trần Văn Duy  với nội dung: cách quản lý và phân tích dữ liệu trong quản lý chuỗi cửa hàng bán lẻ và kênh phân phối. Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm,  kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng anh Duy trao đổi về thực trạng công việc, lĩnh vực kinh doanh, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra cách quản lý thông tin trong doanh nghiệp có tổ chức chặt chẽ, phân tích thông tin đúng hướng .
Buổi làm việc kết thúc, anh Trần Văn Duy đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức chuyên sâu và logic, giúp bản thân có nhiều định hướng quản lý hơn.

Sáng ngày 28/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn cho Tập đoàn Luxen

Sáng ngày 28/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP  đã phối hợp cùng với tập đoàn Luxen tổ chức buổi tư vấn nhằm đưa ra giải pháp về quản lý nhân sự cho phòng kinh doanh và cách tiếp cận khách hàng. Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm, kênh phân phối và bán lẻ, quản lý nhân sự sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về thực trạng của doanh nghiệp, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược tiếp cận khách hàng và quản lý nhân sự.
Buổi làm việc kết thúc, ban giám đốc đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển xây dựng tập đoàn. Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của  tập đoàn Luxen
Chiều ngày ngày 28/01/2021, Ts Đào Xuân Khương đã tư vấn cho chị Phượng
Chiều  ngày 28/01/2021, TS Đào Xuân Khương đã phối hợp cùng với chị Phượng tổ chức buổi tư vấn nhằm đưa ra các quy trình khi phát triển thành chuỗi cửa hàng, cách quản lý nhân lực trong chuỗi. Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm, kênh phân phối và bán lẻ, quản lý nhân sự sau khi cùng ban giám đốc họp bàn về thực trạng của cửa hàng, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược trong phát triển và quản lý chuỗi.
Buổi làm việc kết thúc, chị Phượng đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kiến thức mới mẻ và bổ ích đóng góp vào sự phát triển xây dựng chuỗi cửa hàng.
Sáng ngày 28/01/2021, Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã tư vấn cho chị Bùi Thị Kiều Trang
Sáng ngày ngày 28/01/2021, Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã có buổi tư vấn cho chị Bùi Thị Kiều Trang, với nội dung: định hướng xây dựng kênh phân phối. Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm, kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng chị Trang trao đổi về cơ cấu lại sản phẩm và cơ chế hợp tác, phân phối sản phẩm đến các đại lý , Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược phát triển xây dựng hệ thống phân phối phù hợp.
Buổi làm việc kết thúc, chị Bùi Thị Kiều Trang đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những kinh nghiệm bổ ích và hướng đi phù hợp, đóng góp vào quá trình xây dựng hệ thống kênh phân phối mỹ phẩm

 
Sáng ngày 29/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã tư vấn cho Công ty Tâm An
Sáng ngày ngày 29/01/2021, Học viện phân phối và bán lẻ KCP đã phối hợp cùng với Công ty Tâm An tổ chức buổi tư vấn nhằm đưa ra định hướng kinh doanh. Với kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn về phát triển sản phẩm, kênh phân phối và bán lẻ, sau khi cùng giám đốc họp bàn về cơ cấu kinh doanh và cơ chế hợp tác nhượng quyền, Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã đưa ra những chiến lược, định hướng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.
Buổi làm việc kết thúc, giám đốc Công ty Tâm An đã gửi lời cảm ơn chân thành Tiến sỹ Đào Xuân Khương đã mang đến những chiến lược rõ ràng và bổ ích, đóng góp vào sự phát triển của công ty.
  
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 10/2021

Chương trình đào tạo tháng 10/2021 06/12/2021

Chiều 02, ngày 03/10/2021 & chiều 09, ngày 10/10/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công Ty Cổ Phần công nghệ phần mềm và quảng cáo trực tuyến Megaads tổ chức khoá đào tạo “Quản lý công việc hiệu quả” xem thêm