CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 4/2021

Ngày 23/05/2021
Ngày 01-02/04/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty TNHH Nhà Nước MTV TM và XNK Viettel tổ chức khoá đào tạo “Quản lý kênh phân phối hiệu quả”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Chiến lược kinh doanh, chiến lược tiếp cận thị trường và nâng tầm kênh phân phối hiện tại của Viettel Limex(đánh giá và giải pháp) Bài 2: Xây dựng và quản lý hệ thống kênh phân phối mới của Viettel Limex(Chiến lược và kế hoạch hành động)


T.S Đào Xuân Khương giảng bài
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Bài giảng dễ hiểu, thu hút, phương pháp giảng dạy của thầy logic, tạo không khí vui vẻ cho lớp học, cách tiếp cận vấn đề sinh động, dễ hiểu, phân tích chi tiết nội dung khóa học
Sau khóa học học viên sẽ đánh giá kênh phân phối hiện tại, nhận diện được điểm mạnh và điểm yếu của kênh phân phối. Xây dựng kế hoạch khắc phục được điểm yếu của kênh phân phối hiện tại, hiết lập được kênh phân phối mới, thành viên kênh mới đạt mục tiêu tăng khách hàng, tăng doanh số và giảm chi phí của doanh nghiệp
 
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.83 / 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.81 / 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.64 / 5


 
 
Ngày 06-07-08/04/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Viễn Thông Hà Nội tổ chức khoá đào tạo “Nhận thức vai trò người quản lý”

Trong 03 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Quản lý công việc và lập kế hoạch công việc hiệu quả. Ngày 2: Tổ chức thực hiện và triển khai công việc hiệu quả. Ngày 3: Giám sát công việc, đánh giá kết quả và tạo động lực cho nhân viên.


Hình ảnh T.S Đào Xuân Khương chữa bài tập nhóm
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Giáo viên hòa đồng, vui vẻ, hiểu biết rộng và truyền đạt dễ hiểu. Nội dung bài giảng thiết thực, ngắn gọn, đúng trọng tâm và dễ vận dụng vào công việc hiện tại.
Kết thúc khóa học viên nắm được:
Hiểu, nhận biết được vai trò quản lý
Nắm bắt được phương pháp lập kế hoạch công việc
Học được phong cách triển khai công việc hiệu quả
Biết cách giám sát và đánh giá công việc hiệu quả
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.94 / 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.89 / 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.86 / 5
 
 
 
 
​Ngày 13-14-15/04/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với TTKD VNPT Hòa Bình tổ chức khoá đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý kênh cộng tác viên”

Trong 03 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Mô hình xây dựng kênh cộng tác viên; Thu hút và tuyển dụng đội ngũ CTV phù hợp với tổ chức kênh. Ngày 2: Kèm cặp đội ngũ CTV hiệu quả (action coach) thực thi được công việc; Tạo động lực làm việc với đội ngũ CTV gắn bó với Vinaphone. Ngày 3: Lãnh đạo đội ngũ CTV đạt mục tiêu được giao; Kế hoạch triển khai thực tế - xây dựng mô hình chuẩn và điều chỉnh.


Hình ảnh T.S Đào Xuân Khương cùng học viên chụp ảnh lưu niệm
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Giáo viên có kiến thức rất tốt, nhiệt tình, thân thiện; cách truyền đạt dễ hiểu đi sâu vào thực tế. Khóa học có mục tiêu rõ ràng, đạt mục tiêu so với mong đợi, giúp học viên nâng cao kiến thức về kênh CTV. 
Kết thúc khóa học viên nắm được:
Hiểu được giá trị của cộng tác viên
Nắm bắt được kỹ năng tìm, tiếp cận và thu hút CTV
Cách chọn và phân loại CTV (Bán thời gian và toàn thời gian)
Biết cách theo dõi, giám sát, hỗ trợ CTV giải quyết vấn đề
Biết cách tạo động lực cho CTV

Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.81 / 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.79 / 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.66 / 5
TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 10/2021

Chương trình đào tạo tháng 10/2021 06/12/2021

Chiều 02, ngày 03/10/2021 & chiều 09, ngày 10/10/2021 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công Ty Cổ Phần công nghệ phần mềm và quảng cáo trực tuyến Megaads tổ chức khoá đào tạo “Quản lý công việc hiệu quả” xem thêm