CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 11/2020

Ngày 29/12/2020
Ngày 18,19 và 20/11/2020 Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã giảng dạy cho Công ty xi măng Hoàng Thạch tổ chức khoá đào tạo “Điều hành cấp dưới đạt mục tiêu” tại Hải Dương.

Trong 03 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Ngày 1: Lập kế hoạch công việc hiệu quả Ngày 2: Tổ chức thực hiện và triển khai công việc hiệu quả Ngày 3: Giám sát và đánh giá công việc hiệu quả
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Giảng viên vui vẻ, hài hước, kiến thức sâu rộng, phương pháp giảng dạy hiện đại, sinh động; Khóa học thiết thực, hiệu quả, áp dụng thực tế vào công việc

               
              Hình ảnh T.S Đào Xuân Khương cùng học viên chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc khóa học viên nắm được:
·       Cách lập kế hoạch cho công việc hiệu quả
·       Các phương pháp triển khai công việc
·       Phương pháp giám sát và đánh giá công việc
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.91
- Phương pháp giảng dạy: 4.91
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.91
 
Ngày 25 - 26 -27/11/2020 Công ty CP giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty VTC dịch vụ và truyền hình số tổ chức khoá đào tạo “Quản lý kinh doanh và Quản lý kênh phân phối hiệu quả” tại Hà Nội

Trong 03 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau: Bài 1: Quản lý kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả Bài 2: Thiết lập mục tiệu và lựa chọn giải pháp tối ưu Bài 3: Giám sát hoạt động kinh doanh Bài 4: Xây dựng và quản lý hệ thống kênh phân phối mới của doanh nghiệp (Chiến lược và kế hoạch hành động) Bài 5: Quản lý các thành viên kênh phân phối hàng tháng - quý – năm (Mục tiêu tăng khách hàng & tăng doanh số)
             

Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Phương pháp giảng dạy dễ hiểu, lôi kéo học viên chú ý lắng nghe. Nội dung truyền tải gần gũi, nhiều ví dụ minh họa, dễ tiếp thu và ứng dụng thực tế.
Kết thúc khóa học viên nắm được:
- Lập được kế hoạch, xác định được mục tiêu, giám sát kênh phân phối mới.
-  Hiểu biết thêm được các kênh
- Biết được cách triển khai kênh mới.
 
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.81 / 5
- Phương pháp giảng dạy: 4.81 / 5
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.64 / 5