CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÁNG 10/2020

Ngày 25/12/2020
Ngày 03&04/10/2020 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Ninh Bình đào tạo khóa “Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Ninh Bình

Trong 1,5 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:
Bài 1: Năng lực cần có của Cán bộ chi nhánh & 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp
Bài 2: Hành vi mua của khách hàng và quy trình giúp khách hàng mua
Bài 3: Thuyết phục khách hàng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Khóa học được các học viên nhận xét rất tích cực: Giảng viên lấy học viên làm trung tâm, kết hợp lý thuyết và thực hành. Nội dung khóa học sát với nhu cầu cần đào tạo thực tế, dẫn dắt nội dung xúc tích, dễ hiểu dễ nhớ.

Sau khóa học, các anh chị học viên áp dụng được nội dung thái độ trong công việc vào thực tế làm. Tìm kiếm các vấn đề của khách hàng để bán được giải pháp cho khách hàng. Thay đổi thói quen bán, tiếp thị sản phẩm; dịch vụ ngân hàng tới khách hàng.

 

 

Ngày 05,06,07/10/2020 Công ty CP giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Công ty TNHH TM Elmich tổ chức khoá đào tạo “Lập kế hoạch bán hàng hiệu quả” tại Hà Nội

Trong 01 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:
Nội dung 1: 4 công việc của bán hàng và quản lý bán hàng
Nội dung 2: Quy trình lập kế hoạch bán hàng hiệu quả
Nội dung 3: Thiết lập mục tiêu bán hàng – Công thức SMART
Nội dung 4: Tìm và lựa chọn phương án tối ưu
 
Kết thúc khóa học học viên nắm được cách xây dựng được kế hoạch bán hàng và tìm kiếm được mục tiêu cụ thể để gia tăng doanh số, giúp nhân viên nhận ra được vấn đề cần giải quyết trong quá trình làm việc

Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV: 4.83
Phương pháp giảng dạy: 4.86
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.58Ngày 10,11/10/2020 Công ty CP giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Ngân Hàng Vietinbank Chi nhánh Lai Châu tổ chức khoá đào tạo “Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” tại Lai Châu

Trong 1,5 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:
Bài 1: Năng lực cần có của Cán bộ chi nhánh & 6 cấp độ bán hàng chuyên nghiệp
Bài 2: Hành vi mua của khách hàng và quy trình giúp khách hàng mua
Bài 3: Thuyết phục khách hàng hiệu quả và xây dựng mối quan hệ với khách hàng
                
Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Phương pháp giảng dạy dễ hiểu, lôi kéo học viên chú ý lắng nghe. Nội dung truyền tải gần gũi, nhiều ví dụ minh họa, dễ tiếp thu và ứng dụng thực tế. Đưa ra được nhiều kiến thức, tình huống thực tế

Kết thúc khóa học viên nắm được Các giai đoạn hành vi của khách hàng, cách chốt hợp đồng. Nhận biết đánh giá được từng loại khách hàng. Yếu tố quan trọng để bản thân mình hoàn thiện kỹ năng bán hàng.

Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV: 4.81
Phương pháp giảng dạy: 4.73
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.51Ngày 13-14/10/2020 Công ty CP giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với TTKD VNPT Hà Nội tổ chức khoá đào tạo “Kỹ năng đàm phán và thương lượng trong kinh doanh”

Trong 02 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:
Buổi 1: Năng lực người đàm phán và lập kế hoạch trước khi đàm phán
Buổi 2: Quy trình đàm phán trong kinh doanh hiệu quả
Buổi 3: Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trực diện với khách hàng
Buổi 4: Phong cách đàm phán, phương pháp từ chối và chiến lược với khách hàng

Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Giảng viên nhiệt tình, giảng dạy chi tiết, rõ ràng. Thầy chuyên môn sâu, cách diễn đạt hay, truyền đạt dễ nắm bắt. Dùng từ ngữ gần gũi để học viên dễ hiểu, tạo không khi vui vẻ học viên dễ tiếp thu.
Sau khóa học học viên nâng cao năng lực để đàm phán với khách hàng, lập kế hoạch trước khi thương lượng. Cách giao tiếp khi thương lượng trực diện với khách hàng, dùng mô hình swot để đưa ra giải pháp, hướng tới chốt hợp đồng nhanh hiệu quả.
         
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
Trình độ kiến thức GV: 4.95
Phương pháp giảng dạy: 4.95
Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.84
 


Ngày 19, 20, 21/10/2020 Công ty CP giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Viện công nghệ xi măng VICEM tổ chức khoá đào tạo “Xây dựng kênh phân phối theo 4.0” tại Hà Nội
Trong 03 ngày diễn ra khóa học, giảng viên Tiến sĩ Đào Xuân Khương đã chia sẻ và trao đổi với các học viên các nội dung sau:
Ngày 1: Chiến lược kinh doanh, chiến lược tiếp cận thị trường và nâng tầm kênh phân phối hiện tại của doanh nghiệp
Ngày 2: Xây dựng và quản lý hệ thống kênh phân phối mới của doanh nghiệp
Ngày 3: Quản lý các thành viên kênh phân phối hàng tháng – quý – năm

Khóa học được học viên nhận xét tích cực: Phương pháp giảng dạy dễ hiểu, lôi kéo học viên chú ý lắng nghe. Nội dung truyền tải gần gũi, nhiều ví dụ minh họa, dễ tiếp thu và ứng dụng thực tế. Đưa ra được nhiều kiến thức, tình huống thực tế

Kết thúc khóa học viên nắm được:
- Đánh giá kênh phân phối theo tiêu chí.
- Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng mới, khách hàng trung thành.
- Đánh giá được kênh phân phối hiện tại để có phương án điều chỉnh phù hợp
 
Sau đây là kết quả phiếu đánh giá:
- Trình độ kiến thức GV: 4.87
- Phương pháp giảng dạy: 4.92
- Đạt mục tiêu so với mong đợi: 4.72