Báo Doanh nhân tháng 9/2018:" Trải nghiệm khách hàng quyết định tương lai của các cửa hàng truyền thống

Ngày 17/09/2018
Báo Doanh nhân tháng 9/2018:" Trải nghiệm khách hàng quyết định tương lai của các cửa hàng truyền thống https://doanhnhanonline.com.vn/trai-nghiem-khach-hang-quyet-dinh-tuong-lai-cua-cac-cua-hang-truyen-thong/

TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 12/2022

Chương trình đào tạo tháng 12/2022 18/01/2023

1. Ngày 06&07/12/2022 TS.Đào Xuân Khương đã phối hợp với Công ty Cổ phần SX-TM-DV mắm Trí Hải tổ chức khoá đào tạo “Phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp” dành cho nhân viên bán hàng kênh MT xem thêm