Báo Doanh nhân tháng 9/2018:" Trải nghiệm khách hàng quyết định tương lai của các cửa hàng truyền thống

Ngày 17/09/2018
Báo Doanh nhân tháng 9/2018:" Trải nghiệm khách hàng quyết định tương lai của các cửa hàng truyền thống https://doanhnhanonline.com.vn/trai-nghiem-khach-hang-quyet-dinh-tuong-lai-cua-cac-cua-hang-truyen-thong/

TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 6/2019

Chương trình đào tạo tháng 6/2019 19/07/2019

Tháng 05 và Tháng 06 năm 2019 Công ty KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Thanh Hóa tổ chức 02 lớp đào tạo “Quản trị, xây dựng và phát triển kênh phân phối” xem thêm

Chương trình đào tạo tháng 5/2019

Chương trình đào tạo tháng 5/2019 19/07/2019

Ngày 02 - 03 tháng 05 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Đà Nẵng tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng với khách hàng TCDN” xem thêm