Báo Doanh nhân tháng 9/2018:" Trải nghiệm khách hàng quyết định tương lai của các cửa hàng truyền thống

Ngày 17/09/2018
Báo Doanh nhân tháng 9/2018:" Trải nghiệm khách hàng quyết định tương lai của các cửa hàng truyền thống https://doanhnhanonline.com.vn/trai-nghiem-khach-hang-quyet-dinh-tuong-lai-cua-cac-cua-hang-truyen-thong/

TIN NỔI BẬT
Chương trình đào tạo tháng 9/2019

Chương trình đào tạo tháng 9/2019 04/10/2019

Ngày 03/09/2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Bắc Giang tổ chức đào tạo khóa “Lập kế hoạch, phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh” xem thêm