tin nổi bật

  • Chương trình đào tạo tháng 6/2019

    Tháng 05 và Tháng 06 năm 2019 Công ty KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Thanh Hóa tổ chức 02 lớp đào tạo “Quản trị, xây dựng và phát triển kênh phân phối”

  • Chương trình đào tạo tháng 5/2019

    Ngày 02 - 03 tháng 05 năm 2019 Công ty cổ phần giải pháp phân phối KCP đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Đà Nẵng tổ chức đào tạo khóa “Kỹ năng đàm phán và thương lượng với khách hàng TCDN”

  • Chương trình tư vấn tháng 5/2019

    Chiều ngày 08/05/2019, tư vấn cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Ngọc Nhiên

xem tất cả

tin nổi bật

Hồ sơ năng lực

Thư viện hình ảnh